Wat hebben we al gedaan?


2021

 • 'Week van de warmtescan'. Door middel van een thermografische scan kun je zien waar je woning warmte lekt (lees hier meer. ) In januari en februari hebben 12 buurtbewoners een warmtescan van hun woning laten maken. In het najaar volgen nieuwe warmtescans.
 • Vervolg pilot 'Is jouw CV Okay?' om cv-installaties van buurtbewoners beter in te regelen zodat deze  Lees hier het verslag van buurtbewoner Miek uit de Emmastraat. In januari 2022 vindt de evaluatie van deze pilot plaats.
 • Informatieavond 'Financiële mogelijkheden voor het verduurzamen van je huis'. Welke subsidies en financieringsvormen zijn er vanuit de overheid beschikbaar? En wat doet verduurzaming met de waarde van je huis? Kijk hier de avond terug.
 • Project 'Hoe verduurzaam je jouw huis"? Opnieuw zijn 2e jaars studenten van de opleiding HAN Bouwkunde aan de slag gegaan om te buurtbewoners in 8 weken van een verduurzamingsadvies te voorzien. Lees hier meer over de uitkomsten. 

2020

 • Het college van B&W heeft op initiatief van Spijkerenergie het besluit voorgedragen aan de gemeenteraad om de leges voor de vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op de daken van monumentale panden te laten vervallen. Dit zou betekenen dat je geen kosten meer hoeft te betalen voor het aanvragen van een vergunning. Wel moet er dus nog steeds een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Meer informatie vind je hier.
 • Start van het pilot-project “Is uw CV okay?”, gericht op het beter afstellen van de CV-installatie in huis. Dit zorgt voor een lager aardgasverbruik en meer comfort binnenshuis. Meer informatie vind je hier. Buurtbewoner Antoinette is één van de deelnemende buurtbewoners. Lees hier haar verslag. 
 • Informatiebijeenkomst over energie-adviezen door studenten HAN Bouwkunde 'Hoe verduurzaam je jouw huis?' en de toepassing van intelligente radiatorventilatoren 'Haal meer uit je CV' door Henk de Beijer van Climate Booster  '. Buurtbewoner Derk te Bokkel heeft deze radiatorventilatoren in zijn huis geïnstalleerd. We hebben hier een filmpje over gemaakt. 
 • Start van het project voor onderzoek naar en advisering over het energetisch verbeteren van de woning door de HAN-Bouwkunde, Hoe verduurzaam je jouw huis? Bijvoorbeeld door vloerisolatie, warmtepomp, zonnepanelen of dubbelglas. Meer informatie over het onderzoek vind je hier.
 • Informatieavonden met presentaties  van de energetische onderzoeken door 2e jaars studenten HAN Bouwkunde. Kijk hier de presentaties terug:  'Hoe verduurzaam je jouw herenhuis?' en 'Hoe verduurzaam je jouw huis in de Statenlaan?'
 • Naar aanleiding van presentatie in 2019 over infraroodpanelen ('Anders verwarmen met IR') op zoek gegaan naar een leverancier voor een aantal testpanelen. Hugro Technics uit Apeldoorn heeft 2 proefpanelen beschikbaar gesteld. Deze zijn bij de Dazo (Spijkerstraat 125) en buurtbewoner Fred van Harten op het Nieuwe land geïnstalleerd. Lees hier meer
 • Informatiebijeenkomst 'Zon op je Spijkerdak': uitkomsten leveranciersselectie voor zonnepanelen. Buurtbewoner Theo vertelde over zijn zonneboiler/ collector. Lees hier het verslag.
 • Verdiepingsworkshop Isoleren & ventileren door Erwin Reuterink van Asisti. Lees hier het verslag.
 • Workshop voor nieuwe deelnemers van de pilot 'Is jouw CV Okay?' over CV-optimalisatie.
 • Informatiebijeenkomst 'De zin en onzin van een warmtepomp'. Kun je zomaar overstappen op een warmtepomp om heeft dat toch meer voeten in aarde? Lees hier het verslag. 

2019 

 • Informatiebijeenkomst over het huis isoleren en ventileren door bouwkundig energetisch adviseur Erwin Reuterink. Welke maatregelen zijn mogelijk? Wat kun je zelf doen? Waar moet je op letten? Meer informatie vind je hier en hier.
 • Informatiebijeenkomst over het isoleren van een oude woning en over vergunningen en legeskosten voor zonnepanelen. Meer informatie vind je hier en hier. 
 • Informatiebijeenkomst over zuiniger stoken en energieneutraal renoveren door Joep van de Ven. Veel cv-installaties (80%) kunnen beter worden afgesteld. Door de centrale verwarming te optimaliseren c.q. waterzijdig in te regelen, maar ook door het gebruik van intelligente radiatorventilatoren, kan een prettig binnenklimaat gerealiseerd worden en flink bespaard worden op de gasrekening. Meer informatie vind je hier.
 • Start van het onderzoek naar het gebruik van de energiescan in een aantal woningen in het Spijkerkwartier. Het doel is om voor de typische Spijkerkwartier huizen een woonplan aan te bieden voor een betere energiehuishouding. 
 • Er is een pilot begonnen om vier huizen in het Spijkerkwartier te voorzien van zonnepanelen, en daarmee te komen tot een reproduceerbaar en toegankelijk proces waardoor andere buurtbewoners ook makkelijk hun huis van zonnepanelen kunnen voorzien. Voor deze pilot-huizen zijn er offertes gemaakt. Meer informatie vind je hier en hier.
 • Informatiebijeenkomst over verduurzaming van de woning, infraroodverwarming, het gratis gebruik van de LED-koffer en hoe in aanmerking te komen voor een gratis warmtescan. Meer informatie vind je hier en hier.
 • Start van het narratief onderzoek naar wonen en leven in het Spijkerkwartier door de HAN. 45 wijkbewoners worden hiervoor geïnterviewd. Het resultaat van het onderzoek zal worden gebruikt voor de verdere strategievorming voor energietransitie in de wijk.

2018 

 • Onder het project "Ipsum Slim Inzicht" gaan we aan de slag met deelproject ‘’Meten achter de Meter’’. Door middel van een app kan op elk moment het stroomverbruik worden bekeken. Daarmee kan tevens worden nagegaan op welke apparaten geld kan worden bespaard. Meer informatie vind je hier.
 • Informatiebijeenkomst over veranderingen die op de wijk afkomen met betrekking tot een aardgasvrije toekomst. Wat zijn de gevolgen? Wat gaat er wanneer gebeuren? Wat zijn onze eigen wensen en voorkeuren, persoonlijk en voor de wijk als geheel? Meer informatie vind je hier en hier. De uitnodigingsflyer vind je hier.

2017

 • Het Spijkerkwartier wordt “Wijk van de Toekomst” (WvdT) binnen het Gelders Energie Akkoord (GEA). De missie van de WvdT is gericht op energietransitie: In het Spijkerkwartier willen we meedenken en –beslissen over de alternatieven voor aardgas. Als wijk van de toekomst wil het Spijkerkwartier zelf regie voeren en, in overleg met lokale belanghouders, bepalen welke duurzame energiebronnen voor het Spijkerkwartier geschikt zijn. Hierbij wordt gestreefd naar breed gedragen oplossingen waarbij het eindresultaat voorziet in de behoeften van de buurtbewoners en tevens recht doet aan de belangen van belanghouders. Kijk voor meer informatie op de website van Wijk van de Toekomst.
 • Associate Professor Sanda Lenzholzer van de Landscape Architecture Group (WUR) presenteert onderzoeksresultaten van studenten, waaruit blijkt dat alleen inzetten op het opwekken van lokale duurzame energie niet voldoende is. Er zal meer moeten gebeuren om klimaatdoelen te halen. 
 • Informatiebijeenkomst over duurzame verbouwingen. Professionele en amateurdeskundigen delen hun ervaringen met de buurt en geven tips over alles wat met duurzaam wonen te maken heeft, waaronder zonnepanelen en warmte pompen. Meer informatie vind je hier
 • Start van de Arnhem AAN Campagne in DAZO. Ondernemers delen kennis met de buurt over energiemaatregelen die ze hebben genomen. Meer informatie vind je hier en hier.
 • Hoe ziet het Spijkerkwartier er uit in 2030 als de wijk zo veel mogelijk haar eigen energie opwekt en voorbereid is op de klimaatverandering? Deze vraag werd beantwoord door studenten van de master Climate- Responsive Planning and Design van de Wageningen Universiteit. Vierentwintig studenten verdeeld over vijf teams zijn met verrassende resultaten gekomen. De uitnodiging voor deze avond vind je hier en hier en enkele foto's van de avond vind je hier.
 • Een informatie bijeenkomst over wat er nodig is voor een aardgasloos Spijkerkwartier. Het aardgasloos Spijkerkwartier is een gezamenlijk project van o.a. bewoners, woningbouwcorporaties, netwerkbedrijf Aliander en de Gemeente Arnhem. Studenten van de Universiteit Utrecht presenteren een aanpak om te komen tot een stappenplan. De uitnodiging voor de informatie bijeenkomst vind je hier. De powerpoint presentatie vind je hier en een verslag van de informatie bijeenkomst vind je hier.
 • Het project"Ipsum Slim Inzicht" wordt geïntroduceerd. Deelname aan dit project betekent dat via een app op de telefoon een jaar lang gratis inzicht wordt verkregen in het verbruik van grote energieslurpers in huis. Hier vind je de flyer van Ipsum. Aan het eind van deze powerpoint presentatie vind je ook meer informatie over Ipsum.

2016

 • Oplevering resultaat Project Ready door Alliander, de Gasunie en DNV GL. Uitleg project ready...
 • Onderzoek in het Spijkerkwartier naar de mogelijkheden en behoeftes voor verduurzaming van de energievoorziening. Drie technische ontwerpen worden uitgewerkt: laag temperatuurnetwerk met isolatie, hoog temperatuurnetwerk met isolatie en hybride warmtepompen en micro warmtekracht-koppeling met isolatie. Link naar het rapport: ..... + Wat is met het resultaat gedaan?  ....
 • Bijeenkomst over de duurzame wijk: combinatiemogelijkheden onder- en bovengronds. Otto Hettinga, deskundige van project READY, belicht de combinatiemogelijkheden voor o.a. vervanging van het riool, aanpak van wateroverlast, verduurzaming van het energiegebruik door middel van een warmtenet, aanleg van glasvezel. Het verslag van deze bijeenkomst vind je hier.
 • Informatiebijeenkomst over duurzaam wonen. Energiespecialist Teus van Eck vertelt alle ins en outs van het verduurzamen van je huis. Ook geeft hij opties voor een duurzame wijk. Meer informatie vind je hier.
 • Introductie van de warmtescan. Op verzoek wordt tegen een kleine vergoeding door energiedeskundige en wijkbewoner Egbert Bouwhuis een warmtescan uitgevoerd. Meer informatie vind je hier.
 • Officiële ingebruikname van het zonnedak de Lommerd. Hiermee kan de Lommerd volledig in haar eigen stroomvraag voorzien. Dit plan dateert uit 2009, maar is pas in 2014 weer opgepakt. Meer informatie vind je hier.
 • Studenten van de Wageningen Universiteit delen hun analyses en plannen voor een "klimaat responsieve toekomst" van het Spijkerkwartier. De uitnodiging daarvoor vind je hier.

2015

 • Informatiebijeenkomst over zonnepanelen, zonnecollectors/boilers, en HR glas en schuiframen. Meer informatie vind je hier.
 • Het zonneproject VVE Het Nieuwe Land wordt officieel in gebruik genomen. Dit project is mede door Spijkerenergie gerealiseerd. Meer informatie over het project vind je hier. Een video met een "kijkje achter de schermen" bij het plaatsen van de zonnepanelen vind je hier.
 • Spijkerenergie komt in het programma "Het Groene Oosten" op TV Gelderland. Bekijk de uitzending hier.
 • "Heat sessie": Onderzoek naar de mogelijkheden van een lokaal warmtenet (Alliander, Volkshuisvesting Arnhem, Spijkerenergie). Uitgangspunt is een open net op huisniveau voor het eventueel afnemen en terugleveren van warmte. Het streven is dat huizen energieneutraal worden gemaakt. Waar dat niet lukt wordt voor de warmtevraag gezocht naar een collectieve oplossing.

2014

 • Spijkerenergie werkt samen met de gemeente om inwoners van het Spijkerkwartier te stimuleren om energie te besparen. Patrick Hoogenbosch vertelt hierover in de video hieronder.


Eind 2012

 • De start van Spijkerenergie vanuit de behoefte van een aantal bewoners om zonnepanelen op hun dak te realiseren. 

Onze missie is: "Spijkerenergie wil buurtbewoners, -ondernemers en –organisaties in het Spijkerkwartier verleiden om hun woningen energiezuiniger te maken en duurzame energie zelf op te wekken of in te kopen. Dit levert meer wooncomfort op, een lagere energierekening en realiseert een vermindering van CO2-uitstoot."