Energietransitie Spijkerkwartier


Spijkerenergie heeft tot doel om te komen tot een duurzaam Spijkerenergie. Een van de sporen is een bijdrage leveren aan de komende energietransitie.