Project procesondersteuning Wijk van de Toekomst Spijkerkwartier


Vanuit Wijk van de Toekomst heeft de afgelopen 2 jaar plaats gevonden het project "procesondersteuning integraal transitieplan Spijkerkwartier". 

Voor het resultaat zie dit verslag.211011 Actieplan SE WvdT (definitief).pdf