Achtergrondinformatie


Om je naar behoefte te informeren over waarom te komen tot energietransitie op landelijk, provinciaal en lokaal niveau, alsmede je wegwijs te maken welke stappen je kan ondernemen om meer energiebewust te worden en eventueel eenvoudige of ingrijpende maatregelen te nemen hebben we een aantal links verzameld.  Deze informatie hebben we gebruikt om het actieplan voor het Spijkerkwartier te maken.