Klimaatbeleid/ Overheidsbeleid1. Klimaatbeleid/overheidsbeleid

1.1 Algemeen

Klimaatbeleid

Overzicht met o.a. de inhoud van klimaatbeleid/-wet/-akkoord

https://www.iedereendoetwat.nl/wat-nederland-doet


PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Energietransitie  

Door eerst te kijken hoe zo'n energiesysteem er in 2050 uit kan zien, krijgen we inzicht in de mogelijke routes daarnaartoe.

https://themasites.pbl.nl/o/energietransitie/

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) Dataportaal energietransitie

Data worden steeds belangrijker voor de energietransitie. Met de juiste data kunt u betere verduurzamingskeuzes maken. Of het nu gaat om bijvoorbeeld aardgasvrije wijken, energiebesparing en of CO2-reductie in de industrie.

Een overzicht van de beschikbare data:

https://www.rvo.nl/gemeenten-provincies-en-waterschappen/dataportaal-energietransitie

 

Nationale EnergieAtlas

De Nationale EnergieAtlas is het platform voor informatie over energie in Nederland. De energievoorziening is aan het veranderen (particuliere zonnepanelen, windmolens, vervoer wordt steeds meer elektrisch en stadswarmte vervangt gas in nieuwbouw en renovatie). U vindt hier kaarten over bestaande traditionele en duurzame energie. De atlas geeft ook inzicht in de potentie van gebieden voor verduurzaming. Het doel: optimaal voorbereid de energietransitie mogelijk maken!

https://www.nationaleenergieatlas.nl/


Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving

De Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving (DEGO) helpt gemeenten bij het werken met de data die nodig zijn voor het maken van o.a een Transitievisie Warmte.

Na opening link locatie invoeren, keuze maken uit een van de 4 thema's: Gebouwen, Energieverbruik, Sociale karakteristieken en Koppelkansen en de daaronder behorende kaartlagen.

DEGO  


Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de energietransitie

De ACM richt zich in 2020-2021 op 2 onderwerpen binnen de energietransitie (kwalitatief goede informatie voor de consument en rol en taken van netbeheerders in de energietransitie:

https://www.acm.nl/nl/organisatie/missie-en-strategie/onze-agenda/acm-agenda-2020-2021/energietransitie

 

1.2 Burgerparticipatie

De campagne “iedereen doet wat” van de overheid

https://www.iedereendoetwat.nl/

Onderzoek Brenninkmeijer over hoe burgers beter betrokken kunnen worden bij het klimaatbeleid

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/documenten/publicaties/2021/03/21/adviesrapport-betrokken-bij-klimaat


1.3 Kenniscentra

Veel (gedetailleerde) kennis is verzameld in kenniscentra:

Expertise Centrum Warmte  Voor kennis over de warmtetransitie in de gebouwde omgeving

Het Expertise Centrum Warmte (ECW) is er voor gemeenten. Het is een deskundig kenniscentrum, dat gemeenten technisch, economisch en wat betreft duurzaamheid ondersteunt bij de warmtetransitie van de Nederlandse woningen en gebouwen.

https://www.expertisecentrumwarmte.nl/default.aspx

 

Expertise Centrum Warmte  Handreiking voor lokale analyse

In deze Handreiking voor lokale analyse: • gaan we in op de verhouding tussen de nationale kosten en de eindgebruikerskosten • lichten we de inhoud van de Startanalyse toe • lees je vervolgens hoe je kunt komen tot een lokale analyse. Hierbij behandelen we twee sporen: • WAT – het verzamelen, vergelijken en verder analyseren van lokale data waarmee je de Startanalyse verrijkt. • WANNEER – het bepalen van prioriteringscriteria die je kunnen helpen bij het maken van een prioritering van buurten waar voor 2030 gestart wordt met van het aardgas af gaan. Ten slotte vind je in de Verdieping uitleg over hoe je verschillende type data kunt verzamelen die belangrijk zijn bij de lokale analyse.

https://www.expertisecentrumwarmte.nl/documenten/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1986159

 

Expertise Centrum Warmte  Infographic energie strategieën 

In deze infographic zie je per strategie welke aanpassingen nodig zijn om een gebouw van het aardgas af te halen.

https://www.expertisecentrumwarmte.nl/themas/de+leidraad/infographic+startanalyse/default.aspx#index