Onze aanpak


Het doel van SpijkerEnergie is om te komen tot een betaalbaar aardgasloos Spijkerkwartier waarbij de focus op de warmtevoorziening ligt. Om dit doel te ondersteunen is er in 2019 een routekaart opgesteld door een groep van zeventien buurtbewoners. Deze routekaart bestaat uit zeven verschillende activiteiten, die hieronder zijn beschreven.

DE ROUTEKAART

1. Scope, analyse en impact: De scope van het project wordt bepaald, de wijk wordt geanalyseerd en er wordt vastgelegd hoe voortgang en impact worden gemeten. Om de wijk te analyseren is er een start gemaakt met narratief onderzoek onder begeleiding van de Hogeschool van Arnhem Nijmegen (HAN). Met 45 bewoners, verdeeld over de drie buurten van het Spijkerkwartier, worden gesprekken gevoerd over wonen en leven in de wijk. Het onderzoek loopt nog steeds en is bedoeld voor verdere verdieping van de mogelijkheden voor energietransitie en de wijze waarop dit kan plaatsvinden.

2. Segmentatie: Er wordt een lijst met doelgroepen gemaakt, gebaseerd op de uitkomsten van de wijk analyse. Op basis van een analyse van het woningbestand in het Spijkerkwartier, hebben we de woningen verdeeld in zeven verschillende woningentypes. Deze zeven types kunnen verder opgedeeld worden op basis van bijvoorbeeld de dak vorm (plat, schuin) en eigendom (particulier, verhuurder, corporatie). Deze verdeling zie je hier: Flowchart indeling type woningen. Binnen elk woningtype zijn door studenten van de HAN voor enkele woningen adviezen gegeven over verdere mogelijkheden voor energiebesparing en -transitie.

"Binnen elk woningtype zijn door studenten van de HAN voor enkele woningen adviezen gegeven over verdere mogelijkheden voor energiebesparing en -transitie."

3. Toekomstvisie: Er wordt beschreven hoe het Spijkerkwartier er in 2050 uit moet zien.

4. Communicatie: Er wordt bepaalt hoe de communicatie rondom de energietransitie wordt vormgegeven en er wordt invulling gegeven aan de communicatie. Er zijn al meerdere informatie bijeenkomsten gehouden over onderwerpen gerelateerd aan de energietransitie. Deze vind je hier.

5. Energiemaatregelen op woning niveau: Er wordt bepaald welke energiemaatregelen er kunnen worden toegepast per individuele woning. We zijn gestart met een pilot van energiescans, in samenwerking met het bedrijf E-Trias. Zij hebben bij zes woningen een energiescan gedaan, waaruit een "woonplan" is ontstaan. Dit woonplan werd door de bewoners als veelbelovend beschouwd. Meer informatie over deze energiescan vind je hier.

"In samenwerking met E-Trias is er bij zes woningen een energiescan gedaan: deze werd door de bewoners als veelbelovend beschouwd."

6. Collectieve (deel) oplossing: Er wordt gekeken welke collectieve oplossingen er mogelijk zijn. Dit kan één grote oplossing zijn of meerdere kleine collectieve oplossingen.

7. Energietransitie plan: Er wordt een actieplan gemaakt waarin beschreven staat hoe we van de huidige situatie overgaan naar een betaalbare aardgasloze warmtevoorziening.

Dit is een schematische weergave van de routekaart:

De volledige routekaart vind je hier: 190520 Routekaart Spijkerkwartier.pdf