Mijnspijkerkwartier.nl

Inloggen of inschrijven

Bijeenkomst Werkgroep WateroverlastDonderdagochtend 19 februari ontmoeten zes buurtbewoners elkaar in de Lommerd. Het onderwerp waar ze door Bastiaan Wind voor uitgenodigd zijn is hoe de wateroverlast in het Spijkerkwartier te voorkomen. Informatie over de ontwikkeling van het klimaat, de loop van de oude beken in de buurt, de bodem, het achterstallig onderhoud aan het riool wordt met elkaar gedeeld.

De oorzaken en knelpunten worden geïnventariseerd en mogelijke oplossingen worden besproken.
Knelpunten zijn oa dat bij hevige regenval deksels van rioleringsputten op Velperbuitensingel naast Musis Sacrem springen, het water loopt dan de lager gelegen Spijkerstraat in. Een tweed knelpunt is het water wat vanaf Klarendal onder het Velperpoortstation de wijk in stroomt. Naast water wat van buitenaf de woningen binnendringt komt er op meerdere locaties ook water door de druk in het riool de huizen in.

Een aantal oplossingen zullen worden onderzocht:
– vergroting van de capaciteit van het riool; dit is het belangrijkst, maar kost veel tijd en geld.
– het creëren van wadies / opslagplaatsen; gebruik maken van de kluizen in de oude beken als water opslag en het mogelijk ook weer het bovengronds laten stromen van de oude beken!
– het splitsen van de riolering en de afvoer van oppervlaktewater.

Een aantal zaken gaan uitgezocht worden: hoe lopen de oude en de huidige rioleringen? waar ligt de grens tussen overmacht (gemeente heeft geen zorgplicht) en overlast (gemeente heeft zorgplicht) in de wet vastgelegd? hoe is de regelgeving betreffende lozing van oppervlaktewater? kunnen we gebruikmaken van de oude ondergrondse infrastructuur?

Begin april gaat de Gemeente een plan van aanpak Wateroverlast aan de Raad voorleggen; vooraf zullen wij als buurtbewoners dit plan kunnen beoordelen. Over twee weken komt de groep wateroverlast Spijkerkwartier weer bij elkaar. We nodigen buurtbewoners uit om mee te denken en tips en ideeën met ons te delen!

Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.