Het BuurtGroenBedrijf is een sociaal wijkbedrijf van, voor en door bewoners die zelf eigenaarschap willen nemen over de kwaliteit van hun...
Het BuurtBaanBureau verbindt werk, klusjes, ondernemers, stages & vrijwilligerswerk met de inwoners in het Spijkerkwartier. Dit kan zowel...
Op initiatief van DeBlauweWijkEconomie is voorjaar 2017 een kwartiermakers-groep van start gegaan om oesterzwam-op-koffiedik-productie in...
Spijkerenergie heeft als doel het besparen en duurzaam opwekken van energie in het Spijkerkwartier. Wij willen bewoners inspireren en sti...
Spijkerbed zet zich in om verbinding te leggen tussen buurtgenoten, ondernemers én gasten. Als gast logeer je bij een van de buurtbewoner...
Wijkkrant Spijkerkwartier is sinds december 2016 ( nummer 100 jaargang 40) vernieuwd en komt vier keer per jaar in een oplage van 4000 ex...
De Spijkerbrigade is het dagelijks bestuur van het Bewonersoverleg Spijkerkwartier. Onze taken zijn o.a.:- organiseren en voorbereiden va...
Elke 3e dinsdag vd maand een maaltijd door en voor de buurt. Reserveren uiterlijk zondag voorafgaand:
Rootz clothing, een merk dat mensen verbindt.Ik ben trots op waar ik vandaan kom, waar ik woon en leef. Jij ook?Elke plek, buurt en wijk ...
De Werkgroep Verkeer Spijkerkwartier bestaat uit bewoners en ondernemers van de wijk en zet zich in voor een goed verkeersbeleid. Parkere...