Spijkerhart is een bewonerswerkgroep die beschikbaarheid, toegankelijkheid en opleidingen rondom AED's en reanimatie probeert te verbeteren.
Groen Arnhem is verbinder en aanjager van groene initiatieven. Doe mee, voor een groen en gezond Arnhem! https://www.groenarnhem.nl/
Spijkerkracht verbindt generaties met elkaar door duurzame ontmoetingen op laagdrempelige lokatie in de wijk te organiseren. Elke generat...
Het BuurtGroenBedrijf is een sociaal wijkbedrijf van, voor en door bewoners die zelf eigenaarschap willen nemen over de kwaliteit van hun...
In het kader van het vergroten van de wijkveiligheid en het veiligheidsgevoel is door een aantal bewoners het initiatief genomen om naast...
Het BuurtBaanBureau verbindt werk, klusjes, ondernemers, stages & vrijwilligerswerk met de inwoners in het Spijkerkwartier. Dit kan zowel...
Alles omtrent het project "de Veertiende Tuin"
Wijkkrant Spijkerkwartier is sinds december 2016 ( nummer 100 jaargang 40) vernieuwd en komt vier keer per jaar in een oplage van 4000 ex...
Verenigde ondernemers Spijkerkwartier Doelstelling VOS: - het behartiging van de belangen van horeca- en winkelondernemers uit het Spij...