Gids

Bekijk hier alle pagina's.

Gekozen filters
  Het BuurtGroenBedrijf is een sociaal wijkbedrijf van, voor en door bewoners die zelf eigenaarschap willen nemen over de kwaliteit van hun...
  Het BuurtBaanBureau verbindt werk, klusjes, ondernemers, stages & vrijwilligerswerk met de inwoners in het Spijkerkwartier. Dit kan zowel...
  Art Star Kledingreparaties & maatwerk voor al uw kledingveranderingen, kledingreparaties en kledingmaatwerk. U kunt ook bij ons terecht v...
  Op initiatief van DeBlauweWijkEconomie is voorjaar 2017 een kwartiermakers-groep van start gegaan om oesterzwam-op-koffiedik-productie in...
  Spijkerenergie heeft als doel het besparen en duurzaam opwekken van energie in het Spijkerkwartier. Wij willen bewoners inspireren en sti...
  Spijkerbed zet zich in om verbinding te leggen tussen buurtgenoten, ondernemers én gasten. Als gast logeer je bij een van de buurtbewoner...
  Wijkkrant Spijkerkwartier is sinds december 2016 ( nummer 100 jaargang 40) vernieuwd en komt vier keer per jaar in een oplage van 4000 ex...
  De Spijkerbrigade is het dagelijks bestuur van het Bewonersoverleg Spijkerkwartier. Onze taken zijn o.a.:- organiseren en voorbereiden va...
  Elke 3e dinsdag vd maand een maaltijd door en voor de buurt. Reserveren uiterlijk zondag voorafgaand:
  Dazo 125 is de broedplaats, waar we werken aan een circulaire inclusieve wij(k)economie. gebaseerd op het gedachtegoed van DeBlauweWijkEc...