Aanvraag budget Spijkerkwartier


Beste bewoner(s) van het Spijkerkwartier,

Via het volgende formulier kan er budget worden aangevraagd voor initiatieven in/voor het Spijkerkwartier:

Formulier voor aanvragen bewoners budget of parkeerplan Spijkerkwartier

Criteria voor bewonersbudget:

Een (bewoners)budgetaanvraag voor een bewonersinitiatief wordt door de spijkerbrigade beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • Is het een initiatief van een wijkbewoner/van wijkbewoners?

 • Past het initiatief binnen de visie van de wijk, bij actuele onderwerpen die in de wijk spelen of binnen het Wijkactie-programma?

 • Waarom is dit positief voor de wijk?

  • Aan wie komt het initiatief ten goede?

  • Wat voegt het initiatief toe aan de sociale binding in de wijk en/of de leefbaarheid van de wijk?

 • Wat is de bijdrage van vrijwilligers/werkgroepen voor de activiteit/initiatief/het product?

 • Komt (een deel van) het budget bij een wijkbewoner/ondernemer terecht?

  • Is dat deel redelijk?

De spijkerbrigade bespreekt de aanvraag en aan de hand van deze criteria zal er een positief of negatief advies worden gegeven*. Dit advies zal kenbaar worden gemaakt aan de aanvrager, waarna de aanvraag tijdens het eerstvolgende wijkoverleg zal worden voorgelegd aan de wijk.

De aanvrager wordt persoonlijk uitgenodigd om tijdens het eerstvolgende wijkoverleg een (korte) pitch en toelichting te geven op de aanvraag. Er wordt altijd om een begroting gevraagd waarin duidelijk staat waar de kosten precies voor zijn en waar het geld aan wordt uitgegeven. 

Indien de aanvrager geen toelichting komt geven, zal het wijkoverleg ook niet kunnen stemmen. Het is dus belangrijk dat de aanvrager (of een door de aanvrager toegewezen derde) aanwezig is bij het wijkoverleg en eventuele vragen kan beantwoorden.

Na de toelichting zal de spijkerbrigade de wijk laten weten of ze een positief of negatief advies geven en, indien nodig, een toelichting geven op dit advies aan de hand van de criteria.

Eenmaal akkoord dan zal de spijkerbrigade je de benodigde informatie geven om het bedrag over te laten maken. Na afronding van je initiatief geef je tijdens een volgend wijkoverleg toelichting op de uitvoering en de resultaten.

Als je vragen hebt, mag je contact opnemen met secretariaat.spijkerkwartier@gmail.com

*Een negatief advies aan de hand van de criteria betekent niet per definitie dat het wijkoverleg dit advies zal overnemen. Het kan dus zijn dat het wijkoverleg wel akkoord geeft voor de aanvraag.