Mijnspijkerkwartier.nl

Inloggen of inschrijven

Zet je buurtsite op je telefoon! Klik eerst op en daarna op    Zet op beginscherm
Zet je buurtsite op je telefoon! Klik eerst op en daarna op    Zet op beginscherm
mijnspijkerkwartier.nl

UitgelichtGids

De werkgroep Verkamering is actief bezig om de negatieve effecten van verkamering tegen te gaan. We zijn absoluut niet tegen kamerbewoners, maar wel tegen huisjesmelkers: pandeigenaren die zoveel mogelijk geld uit hun panden willen halen en de kamers dus tegen veel geld verhuren, het pand slecht onderhouden en niet aanspreekbaar zijn op overlast. Dat tast de leefbaarheid van de wijk aan en daar heeft niemand wat aan, óók de kamerbewoners niet. Die betalen immers veel geld voor slechte woonruimte. We gaan graag in gesprek met kamerbewoners en bonafide verhuurders over dit onderwerp.
Het BuurtGroenBedrijf is een sociaal wijkbedrijf van, voor en door bewoners die zelf eigenaarschap willen nemen over de kwaliteit van hun eigen leefomgeving. Dit doen we door met elkaar de buitenruimte van de wijk (openbaar en particulier) te onderhouden en te beheren. Ons doel is om het Spijkerkwartier verder te vergroenen en klimaatbestendig te maken. In de uitvoering van het werk realiseren wij bovendien sociale en economische waarde in de wijk, bijvoorbeeld door mensen uit de wijk activerend werk te bieden en meer samenhang in de wijk te brengen maar ook door circulair te werken. Het BuurtGroenBedrijf werkt op kleine schaal en heeft geen winstdoelstelling.
Op initiatief van DeBlauweWijkEconomie is sinds voorjaar 2017 een kwartiermakers-groep actief om oesterzwam-op-koffiedik-productie in het Arnhemse Spijkerkwartier op te zetten. Kernactiviteiten worden de inzameling van lokaal koffiedik, de productie en lokale afzet van oesterzwammen, reststroomverwaarding en marketing van de circulaire en inclusieve economie. SpijkerZwam zoekt lokale (keten)partners voor onder andere de verwaarding/afzet van uitgewerkt zwamsubstraat en distributie van oesterzwammen en/of oesterzwamproducten.