Mijnspijkerkwartier.nl

Inloggen of inschrijven

Zet je buurtsite op je telefoon! Klik eerst op en daarna op    Zet op beginscherm
Zet je buurtsite op je telefoon! Klik eerst op en daarna op    Zet op beginscherm
mijnspijkerkwartier.nl

UitgelichtGids

De werkgroep Verkamering is actief bezig om de negatieve effecten van verkamering tegen te gaan. We zijn absoluut niet tegen kamerbewoners, maar wel tegen huisjesmelkers: pandeigenaren die zoveel mogelijk geld uit hun panden willen halen en de kamers dus tegen veel geld verhuren, het pand slecht onderhouden en niet aanspreekbaar zijn op overlast. Dat tast de leefbaarheid van de wijk aan en daar heeft niemand wat aan, óók de kamerbewoners niet. Die betalen immers veel geld voor slechte woonruimte. We gaan graag in gesprek met kamerbewoners en bonafide verhuurders over dit onderwerp.
Boost Arnhem is een ontwikkel- en ontmoetingsplek voor en door vluchtelingen in samenwerking met Nederlanders
Het BuurtGroenBedrijf is een sociaal wijkbedrijf van, voor en door bewoners die zelf eigenaarschap willen nemen over de kwaliteit van hun eigen leefomgeving. Dit doen we door met elkaar de buitenruimte van de wijk (openbaar en particulier) te onderhouden en te beheren. Ons doel is om het Spijkerkwartier verder te vergroenen en klimaatbestendig te maken. In de uitvoering van het werk realiseren wij bovendien sociale en economische waarde in de wijk, bijvoorbeeld door mensen uit de wijk activerend werk te bieden en meer samenhang in de wijk te brengen maar ook door circulair te werken. Het BuurtGroenBedrijf werkt op kleine schaal en heeft geen winstdoelstelling.
Wijkkrant Spijkerkwartier is sinds december 2016 ( nummer 100 jaargang 40) vernieuwd en komt vier keer per jaar in een oplage van 4000 exemplaren in full color uit in het voorjaar, de zomer, de herfst en de winter. Kopij kan verstuurd worden naar . Kijk voor einddatum inlevering kopij op de colofon van de laatste wijkkrant-editie. De wijkkrant is ook digitaal op de website mijnspijkerkwartier.nl te vinden. De redactie behoudt zich altijd het recht voor te beslissen over plaatsing of stukken te redigeren. De redactie en de bezorgers van de wijkkrant zijn allemaal vrijwillige buurtbewoners.