Links


Hier vind je per onderwerp een lijst met websites waarop je meer informatie kan vinden.

Energiemaatregelen

Energie Loket Midden Gelderland (ELMG): Een platform dat particulieren informeert en inspireert over energiemaatregelen.

Iedereen Doet Wat: Een campagne van de Rijksoverheid met veel praktische informatie over hoe je duurzamer kan leven, onder andere op het gebied van energie. 

Milieu Centraal: Geeft een overzicht van welke dingen je kunt doen om energie te besparen, onder andere over isoleren en zonnepanelen.

Minder Gas: Deze website berekent nauwkeurig hoeveel gas je gebruikt en vergelijkt dit met je gasverbruik uit dezelfde periode van eerdere jaren.

Zonatlas: Hier kun je bekijken of je huis geschikt is voor zonnepanelen en wat dat oplevert.

VerbeterJeHuis: Een overzicht van energiemaatregelen die je kunt nemen om je huis energiezuiniger te maken. Je kunt hier ook een energiecheck doen om te ontdekken welke energiemaatregelen het meest geschikt zijn in jou situatie.

Arnhem klimaatbestendig: Informeert en inspireert bewoners van Arnhem over hoe we de stad meer klimaatbestendig kunnen maken. Met tips voor je huis, voor je tuin en voor de buurt. 

Arnhem AAN: Een campagne met als doel om lokaal duurzaam omgaan met energie te stimuleren. Arnhem AAN laat zien wat er per wijk gebeurd op het gebied van energie besparen en duurzaam energie opwekken. De campagne wordt ondersteund door het gemeentelijk programma New Energy Made in Arnhem

Hier opgewekt: Kennisplatform voor lokale duurzame energie-initiatieven. Deelt kennis, verbindt, maakt energie-initiatieven zichtbaar en ontwikkelt kennis samen met coöperaties en experts. 

Energietransitie

Gelders Energie Akkoord (GEA): Een netwerk van bijna 250 organisaties binnen Gelderland, waarin wordt gestreefd naar een klimaatneutrale provincie in 2050.

Wijk van de Toekomst: Een programma dat onderdeel is van het Gelders Energie Akkoord, met als missie de stapsgewijze afkoppeling van het aardgas en het vinden van een nieuwe basis voor warmtevoorziening. Het Spijkerkwartier is sinds 2017 “Wijk van de Toekomst” (WvdT).

Essay "Wijk voor de wijk": Een rapport over een energietransitie in de wijk die gedreven wordt door bewoners.

Duurzaam Hengstdal: Een voorbeeld van een andere Wijk van de Toekomst. Duurzaam Hengstdal is van Nijmegen Oost.

Bewonersverenigingen

Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA): Een landelijke vereniging voor bewonersgroepen die zich sterk maken voor hun wijk. DeBlauweWijkEconomie (waar Spijkerenergie een onderdeel van is) is sinds 2017 lid van het LSA.