Mijnspijkerkwartier.nl

Inloggen of inschrijven

Renske Waardenburg

Groepen & bedrijven

Gekozen filters
  Rol
  De Spijkerbrigade is het dagelijks bestuur van het Bewonersoverleg Spijkerkwartier. Onze taken zijn o.a.: - organiseren en voorbereiden van bijeenkomsten van het Bewonersoverleg; - stimuleren en ondersteunen van initiatieven van bewoners; - bevorderen van de communicatie binnen de wijk; - waar nodig: centraal aanspreekpunt zijn voor en naar de gemeente. De Spijkerbrigade bestaat momenteel uit zes wijkbewoners.
  De werkgroep openbare ruimte heeft in het visiedocument openbare ruimte van het Spijkerkwartier de doelstelling geformuleerd om op twee locaties in de wijk alvast alle ambities met de wijk gerealiseerd kunnen worden.
  Het Wijkoverleg (van 2014 t/m 2018 met de naam Bewonersoverleg en daarvóór Wijkplatform) is het officiële overleg- en adviesorgaan van de wijk. Hierin komen tientallen bewoners en een aantal wijkondernemers vijf keer per jaar bijeen om over wijkthema's te praten als parkeren, groen, (mantel)zorg, de openbare ruimte, de wijkeconomie & duurzaamheid, veiligheid & overlast, enzovoorts. Belangrijkste doel is de onderlinge communicatie en samenhang in de wijk. Die enkele keer dat er gestemd wordt, hebben alleen wijkbewoners die van de afgelopen zes keer, minimaal drie keer aanwezig waren, stemrecht.
  1 van 1
  Browser niet ondersteund
  Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.