De werkgroep openbare ruimte heeft in het visiedocument openbare ruimte van het Spijkerkwartier de doelstelling geformuleerd om op twee locaties in de wijk alvast alle ambities met de wijk gerealiseerd kunnen worden. Het do...
Lees meer
Spijkerstraat 185
6828DC Arnhem

Berichten