Maak een selectie met zoekveld of filters, de pagina verschijnt dan opnieuw.

Gekozen filters

    Rol

      De werkgroep openbare ruimte heeft in het visiedocument openbare ruimte van het Spijkerkwartier de doelstelling geformuleerd om op twee l...
      Het Wijkoverleg (van 2014 t/m 2018 met de naam Bewonersoverleg en daarvóór Wijkplatform) is het officiële overleg- en adviesorgaan van de...