Pagina's

Gekozen filters
  Rol
   Doelstelling: bevorderen van leefbaarheid in de wijk door te bewaken of de gemeente haar eigen beleid uitvoert en handhaaft. Door te cont...
   De werkgroep openbare ruimte heeft in het visiedocument openbare ruimte van het Spijkerkwartier de doelstelling geformuleerd om op twee l...
   Het Wijkoverleg (van 2014 t/m 2018 met de naam Bewonersoverleg en daarvóór Wijkplatform) is het officiële overleg- en adviesorgaan van de...