Maak een selectie met zoekveld of filters, de pagina verschijnt dan opnieuw.

Gekozen filters

    Rol

      De werkgroep openbare ruimte heeft in het visiedocument openbare ruimte van het Spijkerkwartier de doelstelling geformuleerd om op twee l...
      Spijkerenergie heeft als doel het besparen en duurzaam opwekken van energie in het Spijkerkwartier. Wij willen bewoners inspireren en sti...