Mijnspijkerkwartier.nl

Inloggen of inschrijven

verdeling van eventueel te verdwijnen parkeerplaatsen in het SpijkerkwartierOpen brief aan

Het college van B&W van Arnhem,

Project Openbare Ruimte ( Anton de Kleijn) en de

Werkgroep Parkeren spijkerkwartier

en anderen

22-12-2018

Betreft: verdeling van eventueel te verdwijnen parkeerplaatsen in het Spijkerkwartier.

L.s.,

Op 19 december kregen wij een brief van de gemeente Arnhem met als onderwerp de stand van zaken rond de uitvoering van de vernieuwing van de openbare ruimte (Projectcode PR201819, zaaknummer 291274)

Eén aspect uit deze brief raakte ons bijzonder. De gemeente gaat onderzoeken of er op de Parkstraat/Prins Hendrikstraat wel 31 parkeerplaatsen kunnen worden opgeheven. Dat is naar aanleiding van ‘de wens van de bewoners’. Het lijkt dat hier het wijkbelang moet wijken voor het eigen belang van de straat. En dat vinden wij erg.

Het gedeelte van de Parkstaat wat op de schop gaat heeft 93 parkeerplaatsen en de Prins Hendrikstraat heeft er 58. Er verdwijnt in dit plan zomaar 20 % van de lokale parkeerruimte. Dit betekent per definitie dat de parkeerdruk in de overige straten hoger wordt. De ellende van de geparkeerde auto’s wordt over de spreekwoordelijke muur gekieperd en de last wordt letterlijk bij de buren neergelegd.

Het exacte plan is ons niet bekend. Het ligt voor de hand dat de parkeerplaatsen worden ingeruild voor groen of fietsenstalling. Het grappige is dat deze twee straten juist straten zijn waar vele huizen voortuinen hebben, en waar het groen al welig tiert. De fietsenstallings-problematiek is er vanwege die voortuinen ook een stuk kleiner dan in ander straten in de wijk. De leefbaarheid en begaanbaarheid is in grote delen van deze straten prima.

Is het niet eerlijker en socialer om de parkeerproblematiek over de hele wijkt verdeelt te houden. Indien er ruimte blijkt te zijn voor het verminderen van het aantal parkeerplaatsen dient er in mijn ogen naar het belang van de hele wijk gekeken te worden in plaats van naar het belang van twee straten.

Hoeveel kosten bijvoorbeeld de collectief gehuurde parkeer plaatsen? Ik weet het niet maar het is waarschijnlijk een behoorlijke jaarlijks terugkerende kostenpost ten laste van de hele wijk. Deze dure plaatsen kunnen bijvoorbeeld afgestoten worden.

Als dit plan ten uitvoer wordt gebracht zijn deze, blijkbaar onnodige, ‘kosten’ dus feitelijke een subsidie voor de verbetering van het aanzien van deze twee straten.

Ook zou wijk-breed kunnen worden gezocht naar plaatsen waar er een grote behoefte is aan het verminderen van het aantal parkeerplaatsen om de leefbaarheid of begaanbaarheid te vergroten. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de Karel van Gelderstraat, Spijkerlaan Driekoningendwarsstraat, de Driekoningenstraat, Schoolstraat of de Hertogstraat. Dit zijn straatjes in de wijk waar de problematiek van de begaanbaarheid van de stoepen groot is, en waar de hoeveelheid openbaar groen minimaal is, en er nauwelijks privé-groen is of voortuinen zijn. Het zijn maar voorbeelden.

Ook zou met de ruimte van 31 parkeerplaatsen een prachtige tuin kunnen worden aangelegd rond de flats aan de 1e Wijkstraat en Het Nieuwe Land. Het is een dooie blikken boel daar. Ik doe maar een paar zijstraten.

Het parkeerbeleid voor het spijkerkwartier is voor de gehele wijk opgezet. De parkeerbehoefte is naar onze weten niet op straatniveau verdeelt. Het is mogelijk dat de bewoners van deze twee straten met de gemeente hebben afgesproken dat alle huizen tot in lengte van dagen autoloze bewoners zullen hebben. Dat zou een ander licht op de zaak doen schijnen, dan zou je kunnen spreken van het verwerven van het recht op een reductie van het aantal parkeerplaatsen. Ik hoor dat dan graag, het zou een prachtig initiatief zijn. Maar ik geloof het niet.

Mogelijke kunnen er in de hele wijk 20 % van de parkeergelegenheden verdwijnen. Dat zou fijn zijn. Maar ook dan is het zaak wijk breed te kijken wat er met deze mogelijkheden kan worden gedaan. Kunnen er problemen met deze ruimte worden aangepakt, kan de woonbaarheid worden verbeterd, of worden de terrassen voor de horeca vergroot?

De klassenmaatschappij lijkt door de gevolgde handelswijze te zijn heringetreden. De mondige capabele burgers krijgen wat ze willen ten koste van ‘de zwijgende meerderheid’. De toch al mooie straten worden mooier. En die rest, ach, jammer dan. Het wijkbelang wordt te grabbel gegooid. De wijk heeft geen stem. Ik ben daar niet gelukkig mee.

Dit plan, met de ongelijkheid die erin verweven, zit is waarschijnlijk een gevolg van het streven van de gemeente om meer verantwoordelijkheid bij de wijken/ burgers te leggen. Zoals ook hier duidelijk wordt denken burgers vooral aan zichzelf en hun eigen directe omgeving. Dat kan je ze niet kwalijk nemen, we zijn maar mensen. Mede om de afweging van de verschillende belangen te maken en verder te kijken dan de eigen tuin. hebben we een overheid opgetuigd. Dat lijkt soms vergeten te zijn, overal, ook bij die overheid!

Hopelijk leidt deze brief tot een heroverweging en een eerlijker plan.

Dank voor de aandacht,

Aagje Martens en Martijn Aarts, Driekoningenstraat 45, 6828 EM arnhem

Deel dit bericht!

Reacties

Linda B.
23 december 2018

Mooie stof tot nadenken... En goed logisch nagedacht.
Nieuwe Land is inderdaad een spuuglelijk blik-en-steen hittestressplein. Dat heeft ook om andere redenen (klimaat, vervuiling, groen e.d.) zeker prioriteit boven de Parkstraat en Prins Hendrikstraat.
Succes beiden, Linda.

Paulien Vos
23 december 2018

De gemeente gaat onderzoeken of er op de Parkstraat/Prins Hendrikstraat wel 31 parkeerplaatsen kunnen worden opgeheven?
Onderzoek 1 :
Kunnen er 31 parkeerplaatsen worden opgeheven in de wijk?
Onderzoek2:
Waar gaar deze parkeerplaatsen in de wijk worden opgegeven.
Volgens mij moet dat de procedure zijn.
De procedure rondom het herinrichten van de straten is tot nu toe zo zorgvuldig gegaan, dat ik er vanuit ga dat ook dit zorgvuldig en in overleg met bewoners zal verlopen

Wij hebben geen brief ontvangen van de gemeente????

Martijn Aarts
23 december 2018

Beste Paulien,
de brief is waarschijnlijk alleen verstuurd naar bewoners van de Spijkerlaan. Spijkerstraat, Prins Hendrikstraat en de Kastanjelaan. Hij gaat over de stand van zaken rond de uitvoering van fase 2 en 3. in het Spijkerkwartier. Wij hebben deze brief gekregen omdat ons huis grenst aan de Spijkerstraat. Met het zaaknummer, zoals genoemd is de brief waarschijnlijk bij de gemeente op te vragen. Daar ga ik niet over.
groet Martijn

Paulien Vos
23 december 2018

Jammer,
Kan iemand deze brief niet op mijnspijkerkwartier plaatsen onder nieuws, zodat wij allen deze info krijgen?
Heeft immers gevolg voor iedereen in de wijk!

Erik Vos
24 december 2018

Goeie brief, Aagje en Martijn. Ik had verwacht dat dit op zn minst in een Bewonersoverleg ter sprake gekomen zou zijn. En dan nog zou de rest van de wijk er een stem over mogen hebben.

Joep Mannaerts
28 december 2018

Terechte vragen, Aagje en Martijn. Het opheffen van parkeerplaatsen in de wijk moet in het kader van het parkeerplan Spijkerkwartier gebeuren. Dat plan is pas een half jaar in werking en we wachten op de eerste evaluatie.. Vast staat dat het parkeerplan in het oosten van de wijk (Emmastraat e.o.) heeft geleid tot een aanzienlijke toename van de parkeerdruk. Je vraagt je af waar al die auto's voor 1 juli werden geparkeerd. In ieder geval eerst evalueren en kijken of de lasten een beetje evenwichtig zijn verdeeld, voordat in het BGB-spoor parkeerplaatsen worden opgeheven.

Joep Mannaerts

Michel
29 december 2018

Overdag is er weliswaar parkeerruimte in overvloed op de Parkstraat, 's avonds na werktijd is er echter amper plek in zowel Parkstraat als Emmastraat en ben ik als bewoner aldaar vaak genoodzaakt te parkeren op de Groen van Prinstererstraat. Ik vraag mij af wiens belangen er exact gebaat zijn bij het verder terugdringen van het aantal parkeerplaatsen. In 'de wens van de bewoners' voel ik mij niet vertegenwoordigd en ook zeker niet gehoord.

marike van Erp
3 januari 2019

Mooie brief Aagje en Martijn.
Ik herken me niet in de overvloed aan parkeerplaatsen, woon in de C.a. Thiemestraat. Zelden plek later op de dag en sta meestal op de Thorbeckestraat. Ik wilde nog een punt onder de aandacht brengen.
Ik lees net dat het centrum van Utrecht het aantal parkeerplaatsen in en rond het centrum gaat terugdringen. Ik verbaas mij dat er na 1 juli meerdere vergunningen per adres zijn uitgegeven. Met gemak drie bij iemand in de straat! Ik was ervan uit gegaan dat er maximaal 1 parkeervergunning per adres zou worden afgegeven. Kan ik dit nog ergens aanhangig maken?? Bewonersoverleg? Of is het daar te laat voor.....

Annemarie Scheepmaker
5 januari 2019

Daar is het te laat voor Marike! Iedereen met een auto in de wijk een parkeervergunning. Tja en als er dan toevallig 5 mensen op 1 adres wonen.....ze betalen wel allemaal hun vergunning.
Het probleem nu is echter dat er enorm veel parkeerplekken zijn opgeheven. Kijk naar de Emmastraat. Leuk al dat groen; maar maak er mooie vertikale groene muren van.
Ruimte voor autos en groen!
Op naar het parkeeroverleg! Waar en wanneer?

Astrid Stokman
6 januari 2019

Deze onderwerpen komen zeker aan de orde in het Bewonersoverleg. Volgende Bewonersoverleg is op maandag 11 februari, inloop vanaf 19:30 uur (start 19:45 uur) in de Lommerd.
Verder wordt eind februari een aparte avond ingepland waarin de evaluatie van het parkeerplan wordt gepresenteerd. Hierover hoort iedereen snel meer van de Werkgroep Verkeer.
Het advies (wat te doen met de resultaten van de evaluatie? hoeveel en waar kunnen parkeerplaatsen opgeheven worden? )zal vervolgens voorgelegd worden aan het Bewonersoverleg van dinsdag 9 april.
NB: doel van het wijkparkeerplan is altijd geweest om niet alleen de parkeerproblemen van automobilisten op te lossen, maar ook minder blik op straat te krijgen en daarmee meer ruimte voor bomen, ander groen, spelende kinderen, voetgangers enz.

Astrid Stokman
6 januari 2019

Enne: kom vooral meedenken over hoe we het aantal auto's in de wijk kunnen verkleinen door andere en nieuwe vormen van mobiliteit. Dinsdag 15 januari om 20 uur in de Lommerd!

Andrea te Kiefte
6 januari 2019

Beste Aagje en Martijn, woensdag 27 februari heeft de Werkgroep Verkeer Spijkerkwartier de evaluatie van het Parkeerplan gepland. Nadere info volgt nog maar dan hebben jullie in ieder geval alvast de datum.

Elly Telman
7 januari 2019

Ik verlang naar een schone, groene stad.
Naar de tijd dat we met verbazing zullen terugkijken op zoveel particulier autobezit en het idee dat het een recht is die auto voor je deur te kunnen parkeren.
Moedig voorwaarts 2019 in, kansen voor verandering!
Elly Telman, Parkstraat, en altijd al autovrij.

M van Doorn
14 januari 2019

Arnold Brouwer voorspelde het al in 2014 toen het nieuws bekend werd dat de BGB per straat aangepakt werd. Namelijk de straten zullen tegen elkaar uitgespeeld worden. En dat is precies wat hier gebeurt. Want er zijn natuurlijk helemaal geen bewoners in De Prins Hendrikstraat of Parkstraat die een ander meer auto's toe wensen. Anton de Kleijn verlegt alleen de verantwoordelijkheid van de Gemeente naar bewoners groepen en speelt ze zo tegen elkaar uit. En dat lukt goed zoals hierboven te lezen valt! Beter was het geweest om een wijkbreed plan te maken in plaats van deze individuele aanpak. Ook beter voor de saamhorigheid en het welbevinden in een wijk.

Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.