Mijnspijkerkwartier.nl

Inloggen of inschrijven

Project Zwammenkring van start.Lokaal voedsel geproduceerd op lokale reststromen: 
                               project Zwammenkring regio Arnhem van start.

Stichting Hoeve Klein Mariëndaal, Stichting De Blauwe Wij(k) Economie / SpijkerZwam en Gemeente Arnhem hielden vandaag de startbijeenkomst van het project. Zij gaan een plan maken om de lokale productie én de lokale markt voor oesterzwammen en eventueel andere eetbare paddenstoelen verder tot ontwikkeling te brengen. De keten moet een toonbeeld worden van lokale circulaire economie.


Projectteam Zwammenkring: (vlnr) Ben Jeroense (SpijkerZwam/E-comaker), Henk Wentink (gemeente Arnhem), Patrick Hoogenbosch (De Blauwe Wij(k) Economie/SpijkerZwam). Jan Hassink (Hoeve Klein Mariëndaal/Wageningen UR),

Paddenstoelen behoren tot de schimmels en die zijn in de natuur essentiële opruimers van moeilijk afbreekbare organische stoffen. Deze eigenschap maakt dat je paddenstoelen kunt kweken op allerlei lokaal beschikbare (schone) reststoffen. Hoeve Klein Mariëndaal, zorgaanbieder en biologisch streekproducent, is nu op kleine schaal actief met het kweken van oesterzwammen op stukken boomstam. In het Spijkerkwartier is De Blauwe Wij(k) Economie met vijf ondernemers bezig met de voorbereiding van een kleinschalige pilot voor oesterzwamkweek op koffiedik. Binnenkort wordt daarvoor Coöperatie SpijkerZwam opgericht en de verwachting is dat in het najaar de eerste kweek van start gaat. Om dit uiteindelijk op een economisch rendabele schaal te kunnen doen én optimaal milieuvoordeel te halen uit de ‘korte keten’ moeten nog wel wat stappen met potentiële ketenpartners worden uitgedacht.

Gemeente Arnhem wil ruimte geven aan stadslandbouw en regionaal voedsel, met de ambitie dat de productie, distributie, verwerking en handel letterlijk dicht bij huis wordt gehouden. Omdat er in de praktijk allerlei belemmeringen en knelpunten optreden, denkt de gemeente mee met initiatieven van voedselpioniers en diverse samenwerkingsverbanden.

Vragen die bij het opstellen van het plan aan de orde komen zijn onder andere:

  • welke lokale reststromen naast koffiedik zijn nog meer geschikt voor de oesterzwamkweek?
  • is het slim om op één centrale plek in de stad substraat uit reststoffen te maken maar op  meerdere locaties te gaan kweken in bijvoorbeeld (kweekcellen in) leegstaande ruimtes en kweekcontainers?
  • is uitgewerkt zwamsubstraat, dat na een paar keer oogsten overblijft, waardevol als meststof of is het interessanter om er grondstoffen of energie uit te halen?
  • welke activiteiten in de reststoffenverwerking, kweek of distributie kunnen een activerende werkplek (voor zorgcliënten) bieden?
  • met welke gerechten of snacks kunnen Arnhemse horecabedrijven de consument verleiden om (vaker) oesterzwammen of andere paddenstoelen te eten?

De initiatiefnemers denken een jaar nodig te hebben om het plan met een netwerk van partners uit te werken. Betrokken uitvoerders zijn naast de initiatiefnemers zelf onder andere: Bluenomy, E-comaker, Liefde voor het Vak, Renske Bongers en Wageningen UR. Ook wordt medewerking verleend door Restaurant De Steenen Tafel en Koffiebranderij Peeze.

Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.