Emmaplantsoen


Het Emmaplantsoen ligt op de hoek Emmastraat – Boulevard heuvelink.

Het Emmaplantsoen bestaat uit een bloementuin, grasveld en een zitgedeelte onder de kastanjeboom met parkbankjes.

Op deze plaats lag vroeger een klassiek barokperkje, toen in 1877 het plan voor de Boulevard gestalte kreeg. In de zomer stonden er oranjerieplanten buiten.

In het park staan nog steeds de majestueuze plataan daterend uit die periode en een prachtig uitdijende kastanjeboom. Door de open ligging van het Emmaplantsoen wordt het druk bezocht door buurtbewoners en scholieren van de scholen uit de directe omgeving. Op mooie dagen wordt er regelmatig gebruik gemaakt van het park om er te lunchen.

De bloementuin ligt meer beschut en is ’s zomers een geliefde plek voor vlinders en andere insecten. Ook veel vogels komen af op het groen in het park. 's Winters wordt er wel eens een egel in winterslaap aangetroffen. De beschermde wespenorchis en de echte koekoeksbloem zijn spontaan opgekomen in de bloementuin en handhaven zich er goed.

Het Emmaplantsoen biedt een mooi stukje natuur in de drukke stadsomgeving.

contacpersoon: Henk Gijselhart