Achtertuin


De Achtertuin behoort tot een van de oudste binnentuinen in het Spijkerkwartier. De bomen die toen zijn aangeplant zijn inmiddels volwassen geworden. Na de droge zomers van afgelopen tijd en de buxusmot is de oorspronkelijke structuur van de tuin veranderd. De kerngroep van Achtertuin wil de tuin daarom meer klimaatbestendig te maken, zodat omwonenden weer volop kan genieten van de stille, verkoelende tuin in de zomer.

De ingang van de achtertuin is in de zijstraat tussen Schoolstraat 16 en 30.

Op deze plek zijn de fundamenten gevonden van een middeleeuwse opslagplaats, een 'Speicher'. Later kwamen er werkplaatsen behorend bij de voermanswoningen in het straatje. Omstreeks 1900 restte er nog slechts een grote loods met daarin een brandstoffenhandel. 

Na afbraak hiervan werd in 1985 de achtertuin aangelegd overeenkomstig een plan van de direct aanwonenden, met de bedoeling een rustige en stille plek te creëren. 

Door de vele decoratieve en rijkbloeiende planten is het een echte bordertuin. 

Talloze vlinders, bijen en hommels op zoek naar nectar komen op de bloemen af. 

contactpersoon: Barbara Visscher

April 2020