Achtertuin


De ingang van de achtertuin is in de zijstraat tussen Schoolstraat 16 en 30.

Op deze plek zijn de fundamenten gevonden van een middeleeuwse opslagplaats, een 'Speicher'. Later kwamen er werkplaatsen behorend bij de voermanswoningen in het straatje. Omstreeks 1900 restte er nog slechts een grote loods met daarin een brandstoffenhandel. 

Na afbraak hiervan werd in 1985 de achtertuin aangelegd overeenkomstig een plan van de direct aanwonenden, met de bedoeling een rustige en stille plek te creëren. 

Door de vele decoratieve en rijkbloeiende planten is het een echte bordertuin. 

Talloze vlinders, bijen en hommels op zoek naar nectar komen op de bloemen af. 

contactpersoon: margot philipsen