Bestedelingentuin


De ingang van de bestedelingentuin is tussen Spijkerstraat 136 en 138.

In 1988 werd het laatste deel van het protestants bestedelingenhuis op het binnenterrein aan de Spijkerstraat afgebroken. Op het vrijgekomen terrein werd een langgerekte tuin aangelegd, met enkele grasvelden in het midden en bloem-, bes-, en bottelrijke struiken langs de randen. In 2000 is de tuin omgevormd en geschikt gemaakt als speeltuin voor kleine kinderen. 

Contactpersonen: Marry Venema en Berlinda Mooi