Maak een selectie met zoekveld of filters, de pagina verschijnt dan opnieuw.

Gekozen filters

  Rol

   Prachtige Jenaplanschool midden in het Spijkerkwartier. We werken aan de brede ontwikkeling van kinderen: ook creativiteit en talentontwi...
   Het Wijkoverleg (van 2014 t/m 2018 met de naam Bewonersoverleg en daarvóór Wijkplatform) is het officiële overleg- en adviesorgaan van de...
   Spijkerkracht verbindt generaties met elkaar door duurzame ontmoetingen op laagdrempelige lokatie in de wijk te organiseren. Elke generat...