Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Mijnspijkerkwartier.nl

Inloggen of inschrijven

Wijkkrant 108 is uit!Deze week wordt de wijkkrant Spijkerkwartier nr 108 huis aan huis door vrijwilligers in de wijk bezorgd. Ook dit keer weer in een oplage van 4000 exemplaren. De bedoeling is dat alle wijkbewoners de krant uiterlijk in het weekend van 23/24 maart hebben ontvangen.
Als dat niet zo is dan horen we dat graag via wijkkrantspijkerkwartier@gmail.com. Ook kopij voor wijkkrant nr 109 kan weer via dat email adres ingestuurd worden: dit keer tot 21 mei.

De redactie en bezorgers wensen iedereen veel leesplezier!


Deel dit bericht!

Reacties

Rudolf Beijerman
22 maart 2019

En het is een hele mooie en lezenswaardige wijkkrant. Hulde aan de redactie en schrijvers en opmaker. Rudolf