MijnSpijkerkwartier.nl

Inloggen of inschrijven

Weer kenmerkende boom in Spijkerkwartier gekapt!Vanochtend stond hier nog een enorme en prachtige boom. Nu is deze verdwenen. Weer een boom minder in het Spijkerkwartier. Maar stond deze boom al op de lijst om gekapt te worden? Op de site van de actievoerders staat een kaart met alle bomen die genomineerd zijn voor verwijdering. E18 is de boom waar het om gaat maar de foto op deze lijst die bij de kaart hoort is een boom in de bocht van de Karel van Gelderstraat. Verder zoeken dus.

Op de waardevolle bomenlijst staat deze boom ook niet en als ik het dan goed begrijp, mag je een boom dan gewoon kappen. Zonde, weer een mooi stukje groen Spijkerkwartier minder… Hieronder een foto van Google Maps van hoe het vanochtend was.

Even de reactie van de verantwoordelijk wethouder Ine van Burgsteden afwachten dan maar.

(Bron: Arnhem Direct 4 februari 2015 geschreven door Paul Clappers)

Deel dit bericht!

Reacties

Frans van der Kemp
7 februari 2015

Onderwerp: Bomen artikel op site wijk.
6-02 2015

Na de affaire 'bomen Boulevard' (zij zullen vanwege juridisch omstandigheden blijven staan) en de bomen nabij Thialf, is nu de al gekapte sfeer ondersteunende boom aan de beurt bedoeld in het artikel van 4 februari 2015 geschreven door Paul Clappers. (Bron: Arnhem Direct).

Wil de gemeente door deze reeds uitgevoerde kap van die markante boom bewijzen dat zij het alleenrecht heeft, zonder zich te bekommeren om mening van de buurt/bewoners/belanghebbenden? Ik denk het wel.
In de Arnhemse Koerier (AK) van 10 december 2014 de "Gemeentepagina", is een hele pagina geweid aan het ‘bomenbeleid’ van de gemeente Arnhem. De medewerking van de wijken wordt gevraagd om de waardevolle bomenlijst te actualiseren: “Daarom vragen we telkens in een aantal wijken aan bewoners en organisaties of zij een waardevolle boom op de lijst geplaatst willen hebben.” aldus de gemeente.
Geeft een wijk geen gevolg aan die ‘oproep’ dan geeft die wijk te kennen geen waarde aan de (nog) aanwezige bomen te hechten!
Nog sterker, bij een kap kunt je niet meer roepen dat die boom had moeten blijven staan. Ieder spreekrecht, voor zover schijnbaar nog aanwezig, is hiermee in de kiem gesmoord, nee weggevaagd!

Wat doet de gemeente met de lijst met bomen die de wijk aanbiedt?
"Wij beoordelen aan de hand van de criteria of plaatsing terecht is", aldus de wethouder. Welke criteria en hoe die geïnterpreteerd worden is voorbehouden aan B&W. Er is evenmin bezwaar of beroep mogelijk. B&W kan dus doen wat men wil.

Kortom, alleen de door B&W toegelaten bomen zijn beschermd (±800 op het grondgebied van heel Arnhem), alle andere bomen niet. Verhouding ±1:XXX?.

Haaks op dat ‘beleid in uitvoering’ is het kopje van het artikel in die AK van wethouder mevr. Van Burgstede.
Citaat: "Het groene karakter van Arnhem is uniek en waardevol." En
"Als gemeente doen we ons uiterste best om goed voor onze bomen te zorgen. Dat betekent dat we ze moeten kappen als ze dood of ziek zijn."

Welke van deze twee beleidslijnen is waar? Ik zou zeggen de realiteit. Die realiteit is dat alle vier de bomen -die recent of gekapt zouden worden dan wel gekapt zijn- uitermate gezond waren en bovendien geen hinder of gevaar opleverden. En dan spreek ik alleen nog over deze vier in het Spijker- en Boulevardkwartier, het Rijks beschermd stadsgezicht. In dit Ministeriële besluit worden de groenkwaliteiten uitvoerig aangehaald! Zij zijn daarmee een onderdeel van het Rijksbesluit, vastgelegd in het beschermende bestemmingsplan.

Helaas mevr. de wethouder, uw verhaal wordt geloochenstraft door uw handelen. Als u geloofwaardig wilt zijn moet u de raad voorstellen de APV, waarin het kapvergunningen stelsel stond, in ere te herstellen. Voorts dient u het Ministeriele besluit en het door de raad vastgestelde beschermende bestemmingsplan te respecteren. Anders zijn uw verhalen mooi maar ook ontzettend leeg.
Als u deze wetten respecteert zal althans voor dit onderwerp het minimale vertrouwen in het bestuur i.c de politiek, niet nog meer afnemen ........ voorzover dat nog zou kunnen.

F. vd Kemp.

Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.