Mijnspijkerkwartier.nl

Inloggen of inschrijven

Voortgang De EigenWijze Wijk, januari 2015



Voortgang Werkgroep De EigenWijze Wijk

De Ruilmarkt van diensten en steun in de wijk.

Door de nieuwe wijkwebsite www.mijnspijkerkwartier.nl is er nu een digitale 'ruilmarkt' voor handen. Hierop kunnen wijkbewoners diensten en hulp aanbieden en vragen. Dit varieert van even lenen van materiaal, zoals een klopboor of een ladder, tot het doen van boodschappen of het helpen bij een bezwaarschrift tegen bouwvergunningen. We verwachten dat er hierdoor meer en vaker onderling contact tussen wijkbewoners zal ontstaan. En dat daardoor de eventuele schroom om dingen of zaken aan elkaar te vragen en te geven zal afnemen.

Bij het begin van de ontwikkeling van de website heeft onze werkgroep bijgedragen om het belang en de interactieve vorm van deze ruilmarkt op wijkniveau te benadrukken. En we zijn betrokken geweest bij de keuze uit verschillende reeds bestaande voorbeelden. De lancering van de website is enthousiast ontvangen, ook buiten onze wijk. Andere wijken hebben belangstelling en de gemeente volgt met grote interesse de effecten. Wij als werkgroep De EigenWijze Wijk feliciteren de web-redactie van harte met de lancering en wensen hen en daarmee onze wijk veel succes! Wij maken graag ervan gebruik om onze doelen en taken te faciliteren en bekend te maken aan het Spijkerkwartier.

Onderzoek Gezondheidsprofiel.

In de afgelopen maanden heeft er een eerste onderzoek naar het gezondheidsprofiel in onze wijk plaatsgevonden. Twee studenten van de HAN hebben in opdracht van de werkgroep EWW een begin gemaakt met het in kaart brengen van de wensen en mogelijkheden van wijkbewoners op het gebied van zelfredzaamheid. De uitkomsten daarvan zullen worden gepresenteerd tijdens het Bewoners Overleg op 22 januari. Daarna zal er op de website mijnspijkerkwartier.nl een samenvatting van het onderzoek worden bekend gemaakt. De sluitingsdatum van de wijkkrant kwam daarvoor iets te vroeg.

In de komende maanden zal een nieuwe ploeg studenten-onderzoekers hier op twee manieren een vervolg op geven. Ten eerste is het bereik over de wijk nog maar beperkt gebleven. We willen graag ook inzicht krijgen in een groter deel van de wijk. Onder andere via de website vragen we aan wijkbewoners, die nog niet meegedaan hebben aan de eerste keer om ook een verbeterde vragenlijst in te vullen.
Ten tweede zijn er een paar thema's die de moeite waard zijn uit te diepen. Zo blijkt bijvoorbeeld, dat bij de ouderen, die hebben meegedaan er een behoefte aan meer contact met medewijkbewoners bestaat. En ook bij de jongere deelnemers bestaat er die behoefte, maar vast om andere redenen. We willen graag meer hierover weten. Dit willen we door middel van korte interviews door de studenten met wijkbewoners onderzoeken. Graag roepen we hierbij wijkbewoners op zich hiervoor bereid te verklaren; dit kan door een bericht per mail te sturen aan of in ons postbakje in de Lommerd.

Welkomstfolder

In de afgelopen tijd hebben wij gewerkt aan het maken van een welkomstfolder voor nieuwe wijkbewoners. Het is de bedoeling dat die niet alleen maar klaar ligt in de Lommerd, maar dat we die bij elke nieuwe bewoner(s) in hun bus kunnen doen of kunnen overhandigen. In deze folder staat de meest wetenswaardige informatie over de wijk, waarbij ook de nieuwe website expliciet wordt genoemd. Tevens is het een uitnodiging om kennis te maken met mede wijkbewoners, als daar behoefte aan bestaat. Om dit goed te kunnen laten werken denken we na over een netwerk van wijkbewoners, die kunnen signaleren, dat er nieuwe bewoners zijn aangekomen. Hierover volgt nog nader bericht in de volgende wijkkrant en op de website mijnspijkerkwartier.nl

Eerste kennismaking met het wijkteam van de gemeente.

Per 1 januari is het wijkteam actief in onze wijk. Zij hebben hun werkplek in de Lommerd, maar willen graag er op uit in de wijk, om contacten te maken en bereikbaar te zijn voor mensen met een hulp- of ondersteuningsvraag. Als werkgroep willen we ons inzetten om zoveel mogelijk als medebewoners de eventuele hulp- en ondersteuning te kunnen gaan bieden aan mensen, die in onze wijk wonen, binnen de grenzen van onze mogelijkheden als vrijwillige (“ nao-buur”) buren. Het is daarom belangrijk om zo goed mogelijk met het wijkteam af te stemmen. Als de wijkkrant uitkomt is er meer over bekend. Volg hier over de berichtgeving op de wijkwebsite.

Uitbreiding van de werkgroep

Op de oproep in de wijkkrant medio vorig jaar hebben zich twee nieuwe deelnemers aan de werkgroep gemeld. We zijn heel blij met de inbreng van Els Meulbroek en Solange Delnooz. De werkgroep bestaat verder uit Barbara Visscher, Madelon Overbeek, Gertrude Kuyvenhoven, Willem van Gent en ondergetekende. We kunnen nu de thema's wat onder elkaar verdelen: voor de volledigheid noem ik ze nogmaals:
1. Wijk-Gezondheidsprofiel, 2. Welkomstfolder, 3. Straatnetwerken. 4. Op signalen eventuele gewenste projecten ter ondersteuning van de zelfstandigheid van wijkbewoners ontwikkelen en starten.

Rudolf Beijerman

Reacties zijn welkom, zowel op de website als per mail deeigenwijzewijk@ gmail.com of

Deel dit bericht!

Reacties

Ton Verbeeten
12 februari 2015

Geachte heer Beijerman,

Zojuist tref ik een enquête formulier in mijn brievenbus. Uw organisatie wil weten hoe de wijkbewoners hun wijk ervaren.
Vind ik allemaal prima.
Maar, voor meer dan de helft gaat het om open vragen en dan lees ik: 'Wij zullen de vragenlijst op maandag 16 februari op komen halen.'

Erg veel tijd gunt u uw respondenten niet.

Dat ten eerste.

Ten tweede doet uw organisatie zowel hierboven als op het enquête-formulier niet bepaald haar best om de doelstellingen van uw onderzoek, de waarborging van privacy, en het antwoord op de vraag wat uw organisatie met de resultaten denkt te gaan doen.

Ik geloof dat u tevoren iets beter over uw handelen zou moeten nadenken.

Onder deze omstandigheden vul ik uw formulier niet in.

Vriendelijke groet,

Ton Verbeeten

Rudolf Beijerman
14 februari 2015

Beste Ton,
Dank voor je feedback. Het betreft een enquête als voorbereiding op het maken van een belevingskaart van onze wijk. Het enige doel is om aan de wijkbewoners te vragen, welke thema's of kenmerken zij belangrijk en aantrekkelijk vinden van onze wijk.
Ik vind het jammer, dat onvoldoende is uitgelegd wat en hoe we met de antwoorden omgaan. Ik zal volgende week met de uitvoerders van dit project overleggen en via de website de ontbrekende informatie geven.
Ik hoop dat daarmee voor jou en andere wijkbewoners de drempel om het formulier in te vullen zal verdwijnen, want het gaat wel om de mening vanuit de wijk.

vriendelijke groet,

Rudolf Beijerman

Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.