Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Mijnspijkerkwartier.nl

Inloggen of inschrijven

Verkamering: wachten op Nota Wonen van gemeenteMet een steeds groter wordende groep buurtgenoten denken we al geruime tijd na hoe we de negatieve effecten van verkamering in onze buurt tegen kunnen gaan. Graag praten we jullie bij over de stappen die er op dat gebied de laatste maanden gezet zijn. 

Eind vorig jaar zijn er twee bijeenkomsten met bewoners geweest waarin we met elkaar hebben gebrainstormd over de oorzaken en de gevolgen van verkamering, en mogelijke manieren om dit aan te pakken. Op basis daarvan heeft projectleider Luuk Schols een plan van aanpak gemaakt: een lijst met acties voor de korte en middellange termijn. Momenteel doet de gemeente de laatste aanvullingen - zodra die beschikbaar zijn, zullen we het hier publiceren. 

De werkgroep Verkamering heeft deze lijst met de gemeente besproken en daaruit is een overzicht ontstaan welke stappen de gemeente kan gaan nemen, en wat bewoners zelf kunnen doen. Veel daarin hangt af van de Nota wonen, die dit voorjaar wordt verwacht. Daarin gaat de gemeente, voor heel Arnhem, aangeven hoe ze wil omgaan met de problemen rondom verkamering. Naar verwachting komt de gemeente in de nota met een aantal voorstellen voor nieuwe regelgeving. Ook in andere wijken in Arnhem wijzen bewoners inmiddels op de negatieve effecten van verkamering. De uitslagen van Spijkerpeil bevestigen eveneens dat veel buurtgenoten verkamering een belangrijk onderwerp vinden. 

Vooruitlopend op de Nota heeft de gemeente wel al de woningsplitsing en verkamering in Arnhem geëvalueerd. Dat stuk is inmiddels openbaar en staat op de agenda van de raad, op woensdag 20 maart.  Onderstaande afbeelding is afkomstig uit deze evaluatie.

In afwachting van de nota Wonen blijven we in gesprek met de gemeente, en volgen we de actuele ontwikkelingen. Daarnaast willen we ook graag in gesprek met kamerbewoners én met verhuurders die met ons mee willen denken over de dilemma's van de huidige woningmarkt. Wil je meedenken of meepraten? Mail ons op spijkerkwartiergeenkippenhok@gmail.com