Mijnspijkerkwartier.nl

Inloggen of inschrijven

Van Buurten Weten SpijkerkwartierOproep voor deelname aan werkgroep Van Buurten Weten Spijkerkwartier.

Het College van B&W van Arnhem heeft begin 2015 in een Perspectief Nota “Van Wijken Weten” het beleid ingezet om te komen tot een reorganisatie van het gemeentelijk apparaat. In de Zomernota daarop volgend zijn de plannen iets meer uitgewerkt.

Het komt er op neer, dat per 2017 een deel van de ambtenaren wordt geplaatst in de verschillende wijken van Arnhem. Men wil vergelijkbaar met de al functionerende Wijkteams voor de zorg, voor een groter aantal beleidsterreinen wijkteams gaan vormen.

Het doel is om door een intensiever contact met de burgers en wijkbewoners, betere plannen voor de wijken te maken. Met als gevolg minder geldverspilling door te grote afstand tot de burgers en/of ongewenste uitvoering. Ook wil men werken aan een breder draagvlak bij bewoners en hiermee voorkomen dat er weerstand wordt opgeroepen. Actieve deelname van de burger aan zijn of haar leefwereld en omgeving is het ideële doel. Als neven/hoofddoel komt ook de noodzaak tot bezuinigingen voor de gemeente duidelijk en onverbloemd naar voren.

150 Full time ambtenaren zullen in de wijken gehuisvest worden. Zij krijgen een beleidsruimte ter waarde van 100 miljoen euro! Wel onder voorwaarde dat er 10 à 15 miljoen wordt bezuinigd en dat de politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheid bij het College en de Gemeenteraad zal blijven liggen.

Twee wijken -De Laar en Presikhaaf- dienen vanaf 1 oktober 2015 als pilotwijken. Op basis van ervaringen daar zullen de plannen per januari 2017 over de rest van Arnhem worden 'uitgerold'.

Er gaat dus veel veranderen in de verhouding burger/buurt/wijk en de gemeente. Het meest belangrijke in mijn ogen is dat wij als burgers/wijkbewoners meer invloed kunnen gaan uitoefenen. Wij, als bewoners van het Spijkerkwartier staan er al om bekend dat we zeer betrokken zijn bij het reilen en zeilen van onze wijk. Dat blijkt wel uit alle werkgroepen en actieve buurt-initiatieven die er plaatsvinden. Denk aan het wegkrijgen van de prostitutie, aan de bouw en onderhoud van de binnentuinen, aan Kunst op de Koffie, Spijkerkwarts, Thialf, Spijkerrok, Bloembakkenactie, Bomenactie en zo verder. We houden ervan om een eigen invulling aan onze wijk en de activiteiten daarbinnen te geven.

Het lijkt mij belangrijk om ons voor te bereiden op die gemeentelijke reorganisatie. Om de eigenheid van onze wijk te behouden en waar mogelijk verder te ontwikkelen en om maximaal rendement te halen uit de nieuwe plannen van de gemeente. De nieuwe werkwijze van “wijk-sturing” die het College zich heeft genomen moeten we op de voet volgen en mede bepalen.

Een viertal wijkbewoners wil in de vorm van een werkgroep zich hiermee bezig houden. De voorlopig werktitel is: Van Buurten Weten Spijkerkwartier. Dit in dezelfde dubbele betekenis als de titel van de gemeentelijke perspectiefnota: Wijken in de zin van stadswijken maar ook in de zin van een terug tredende overheid; Buurten in de zin van woon- en leefbuurt en met elkaar praten als buren.

We willen zoveel mogelijk gebruik gaan maken van moderne communicatie middelen en zo min mogelijk vergaderen. Alleen vergaderen om een start te maken en om de voortgang met elkaar te delen.

Namens die vier wijkbewoners, roep ik hierbij belangstellenden op om deel te nemen aan die werkgroep. Als U deel wilt nemen of meer informatie wilt kunt U via email contact met mij opnemen ( ) Rudolf Beijerman

Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.