Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Mijnspijkerkwartier.nl

Inloggen of inschrijven

Samenvatting discussie-avond SpijkerPeil thema GROEN                                                                                                 

24 januari was de eerste thema-avond vanuit SpijkerPeil Het thema Groen had het hoogste aantal deelnemers en het meeste punten. Aanwezig 24 bewoners

Na een introductie door Rudolf Beijerman is de invulling van de avond begeleid door Miriam Stolten.

Bij binnenkomst is aan de deelnemers de volgende vraag voorgelegd.

Wat vind jij belangrijk als het gaat om groen?

Balans tussen voldoende en goed onderhouden groen en bereikbaarheid/parkeergelegenheid

Innovatieve initiatieven

Kwaliteit van de leefklimaat

Bomen

Behouden wat er is en uitbreiden daar waar nodig

Veel en verbonden met elkaar

Niet ten koste van parkeerplaatsen

Onderhoud en zwerfafval verwijderen

Luchtkwaliteit, onderhoud groen, evenwicht groen en parkeren

Goed onderhoud!

Natuurlijk element, ecosysteem, dieren

De samenhang/ecologie/flora&fauna, zie https://mijnspijkerkwartier.nl/buurtverbetering/id=115


Vervolgens is de vraag gesteld

Waarom ben je gekomen om over het onderwerp groen te praten en wat wil je inbrengen?

Belangrijk leuke kleine wandelingen

Tegen inruilen parkeerplaatsen tegen groen

Voor groen maar tegen opheffen parkeerplaatsen

Meer groen om de luchtkwaliteit te verbeteren

Goede balans tussen groen en verharding 

Groen is ook belangrijk

Bezwaar tegen gebruik van groenperken als dumpplaats voor afval, hondenuitlaat

Groen belangrijk

Groen belangrijk als element in de openbare ruimte

Groen belangrijk voor de leefbaarheid en duurzaamheid integraal beschouwen en balans

Kwalitatief groen draagt bij aan een goed leefklimaat, balans met verkeer

Parkeerplan heeft geleid tot meer leefbaarheid, groen kan daar ook aan bijdragen

Klimaat en groen gaan samen

Weinig nieuw groen, veel stoep. zorg voor meer groen i.v.m. klimaatbeheersing

Welke delen van de wijk hebben groen nodig ( nu weinig tot geen  groen)

Groen is belangrijk. Veel meer innovatieve dingen toevoegen zoals bijv. verticaal groen

Goed bomenplan die ook beheersbaar is,  grote boomspiegels nodigen uit tot vervuiling, aandacht voor koolmezen en voor behoud van hekjes boomspiegels

Bladruimen wordt niet ondersteund door de gemeente

Blij met parkeerbeleid. Groen belangrijk voor diversiteit, temperatuur, vocht en dieren

Integraliteit

Op basis van voorgaande reacties wordt verder gediscussieerd/ gebrainstormd over:

Balans tussen groen en parkeren

Aanvullend groen voor vlinder- en wildroute

Tips voor beplanting en innovatieve ideeën


Balans Parkeren en groen

Het ontbreekt aan duidelijke informatie uitwisseling over wat het een inhoudt voor het ander.

Als er grote bomen staan zijn er grote boomspiegels nodig. Dit gaat ten koste van parkeerruimte.

Voorkomen moet worden dat plannen per straat worden vastgesteld zonder dat de consequenties naar de omgeving zijn onderzocht. Voorstel: ga van straatplan naar overallplan en dan weer terug naar straatplan. Dit vraagt meer regie op samenhang

Houdt bij de uitwerking rekening met de fijnstof en luchtkwaliteit

Voor de waterhuishouding  zou meer gedacht kunnen worden naar bovengrondse wateropvangplekken zoals bijv. bij Boulevard Heuvelink  (WADI, waterreservoirs, e.d.)

Veelvuldig genoemd: Kunnen we niet iets bedenken om te komen tot een integrale afweging van de diverse initiatieven en plannen.  Er is geen strakke regie over wat er moet gebeuren in de wijk

Het overzicht ontbreekt over de samenhang van de diverse thema’s, projecten, bewonerswerkgroepen etc.

De thematiek over de invulling van de boomspiegels moet goed ingeregeld worden

De boomspiegels kunnen ook worden meegenomen bij het thema vervuiling

Aandacht voor de hekjes van de boomspiegels


Aanvullend groen voor vlinder- en wildroute

Brandnetels (waarde plant)

Bijenhotels bouwen en ophangen

Vleermuizen plek bieden

Sedumdaken

Vogelkastjes/-nesten ophangen

Onbenutte ruimte gebruiken

Bij de boomspiegels kan je ook werken met alternatieven, naast de stalen hekwerken, die diervriendelijker zijn zoals bijv. wilgentenen

Zadenbank voor uitwisselen

Geveltuintjes, steun klimplanten

Verbindingsroutes tussen tuinen voor dieren

Het maken van routes langs het talud

Het meer gebruiken van alle ruimte (daken etc.) om

Vlinderroute niet alleen zien voor de dieren, maar ook voor mensen

Overwinteringsplekken voor vlinders

Groenbogen over straat

Communicatie over het aantrekken van bijen

Het uitzetten van ideeën bij de diverse groepen wordt opgepakt


Tips voor beplanting en innovatieve ideeën

Kunnen de oorspronkelijke beken in enige vorm (fysiek en virtueel) weer zichtbaar worden in de wijk

Hoe meer (vrucht-)bomen hoe beter

Regenwater niet in riool maar in de tuin

Bevorder dieren (vogels, egels, etc.)

Lelijke gebouwen groen maken

Sedumdaken (cassettes)

Pergola’s

Verticaal

Rekening houden met bijen en andere insecten

Bloembakken met “eigen” zitbankplaats

Hulp bij geveltuintjes

Groenafval inzamelen, composthoop op Thialf? e.d.

Informatie voor bewoners over welke planten waarvoor geschikt zijn


De discussie/brainstorm werd afgesloten met de vraag:

Hoe nu verder?

Aanwezige leden van de werkgroep parkeren/verkeer en werkgroep openbare ruimte en Groengroep zullen een aantal zaken mee terug nemen naar hun werkgroepen.

Het BuurtGroenBedrijf geeft aan dat al veel van deze onderwerpen het afgelopen jaar in wijkkrant, website en groencafé’s aan de orde zijn geweest. Zij zal een aantal genoemde onderwerpen oppakken. Flyers en folders worden uitgedeeld en voor info kan eenieder naar DAZO125 waar het BuurtGroenBedrijf zit. (Spijkerstraat 125)

Vanuit SpijkerPeil zal een samenvatting van deze discussieavond worden verspreid onder de deelnemers, gepubliceerd worden op MijnSpijkerkwartier en aangeboden worden aan het Bewonersoverleg.

SpijkerPeil verwacht dat de peiling en de discussieavonden zullen leiden tot meer betrokkenheid en dat zaken  door de bewoners en al aanwezige bewonersgroepen zal worden opgepakt


Tenslotte is, als bijdrage aan een komende evaluatie van het proces, aan de aanwezigen gevraagd Wat vind je van SpijkerPeil en de themadiscussie/brainstorm 

Nuttige en leerzame bijeenkomst

Inspirerend  graag nog meer inspiratie

Leuk om de verhalen te horen

Samenvatting wordt verspreid

Integraal is interessant

Meer mensen verwacht

Zorg over wat er van terecht komt

We moeten het zelf oppakken

Prima initiatief

Hekjes moet geleid worden naar de groengroep

Mooi dat vanuit de bijeenkomst mensen thema’s oppakken

Boven verwachting, blij dat ik ben geweest

Leuk nieuwe gezichten te zien

Als werkgroepen communiceren we veel te weinig 

Alle 15 onderwerpen hebben relaties met elkaar

De samenhang en vooral de regie daarover ontbreekt

De brief met de uitslag en de uitnodiging is veel te laat gekomen

Het bereiken van alle bewoners is een hekel punt

Positief, waardevol en nuttig goede sfeer

Rudolf bedankt alle aanwezigen voor hun bijdragen aan deze discussie/brainstormavond.


Alle zaken betreffende SpijkerPeil inclusief de uitslag en alle reacties zijn te vinden onder https://mijnspijkerkwartier.nl/groep/spijkerpeil


De volgende 2 thema-avonden zijn:

Donderdag 21 februari thema Vervuiling inloop vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur

Donderdag 14 maart thema Overlast inloop vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur


Bewonersoverleg (ook openbaar en voor eenieder toegankelijk)

Maandag 11 februari inloop vanaf 19.30 uur, start 19.45 uur

29012019 WvG

Deel dit bericht!

Reacties

Franka van der Veen
1 februari 2019

Ruimte voor ecologie en ook de andere voordelen van een groene leefomgeving; klinkt goed! Het zou inderdaad fantastisch zijn om een punt te hebben voor groen afval. Ons restafval is veel gft.

M van Doorn
12 februari 2019

Hele goeie input en van wezenlijk belang. Helaas wijst de praktijk toch steeds anders uit, dus ergens tussendoor gaat er iets mis. Ook het rapport van De Bomenstichting waarin advies staat wordt selectief geinterpreteerd. Het kappen wordt er voortvarend uitgehaald en boombesparende adviezen worden niet opgevolgd. Als met groen daadwerkelijk zo belangrijk vindt zal er toch meer daadkracht moeten komen vanuit de wijk, anders dan plantsoenen inplanten en geveltuintjes. Hoop van harte dat de bomen in de Kastanjelaan in elke geval deels bespaard blijven en dat keuzes ook een keer in het voordeel van groen en welzijn uitpakken.