Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Mijnspijkerkwartier.nl

Inloggen of inschrijven

Overleg voor bewoners en ondernemers in de wijk





Donderdagavond 15 november is er weer overleg in de wijk. We zullen kort de stand van zaken van diverse projecten in de wijk bespreken zoals de van Muijlwijkstraat, het project Verkamering en Spijkerpeil. Spijkerpeil wordt eind dit jaar gelanceerd en is een nieuwe manier om te horen hoe bewoners over onderwerpen in de wijk denken. Speciale gast bij het overleg is wijkwethouder Cathelijne Bouwkamp. 

Agenda overleg met bewoners en ondernemers in het Spijkerkwartier
Donderdag 15 november
inloop 19.30uur, start 19.45 uur

1. opening
Speciale gast wijkwethouder Cathelijne Bouwkamp
2. verslag van het overleg op 10 september 2018                                                                            BOSS 2018-4 Conceptnotulen Bewonersoverleg Spijkerkwartier 10-09-2018.doc
3. Kort (max.15 minuten per onderwerp) de stand van zaken van de volgende projecten:
- Spijkerpeil;
- van Muijlwijkstraat
- Verkamering in Spijkerkwartier
6. Rondvraag
7. Afsluiten