Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Mijnspijkerkwartier.nl

Inloggen of inschrijven

Ma 11 feb BewonersoverlegMaandag 11 februari om 19:45 uur (inloop 19:30 uur) in de Lommerd het 1e Bewonersoverleg van 2019. 

Op de agenda: 

- Presentatie van resultaten naar gezondheid van bomen in de wijk; 

- Criteria voor een ‘goed’ planproces met bewonersparticipatie; 

- Samenhang parkeren, klimaatbestendigheid, boombehoud in het maken van straatplannen.