Mijnspijkerkwartier.nl

Inloggen of inschrijven

Informatieavond over het Thema VERVUILING IN DE WIJKDonderdagavond 21 februari 20.00 uur organiseert SpijkerPeil een informatieavond over het Thema VERVUILING IN DE WIJK. De deelnemers aan SpijkerPeil hebben aangegeven dat zij VERVUILING IN DE WIJK een heel erg belangrijk onderwerp vinden in het Spijkerkwartier.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om aan te geven waarom zij VERVUILING IN DE WIJK belangrijk vinden, wat de wensen en behoeften zijn en hoe we denken deze te realiseren . De aanwezigen bepalen de agenda van de avond rond het thema VERVUILING IN DE WIJK. De uitkomst is open en iedere uitkomst is goed om verder mee te gaan in het verbeteren van de leefomgeving in de wijk.

SpijkerPeil stelt zich ten doel de bewoners van het Spijkerkwartier de gelegenheid te geven om aan te geven wat zij belangrijk vinden  en hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Inloop is vanaf 19.30 uur in Buurtcentrum De Lommerd, aanvang 20.00 uur

Bent u verhinderd, geef dan uw reactie op info.spijkerpeil@gmail.com