MijnSpijkerkwartier.nl

Inloggen of inschrijven

Hoe staat het met het Plan van Aanpak Verkamering Spijkerkwartier?

  • 931 weergaven


In het najaar van 2018 hebben we met een flink aantal bewoners nagedacht over de oorzaken van Verkamering, de gevolgen en hoe we er iets aan kunnen doen. Dat deden we onder meer tijdens twee brainstormsessies, waar veel praktijkvoorbeelden voorbij kwamen. Een update hoe het inmiddels met het Plan van Aanpak staat. 

Projectleider Luuk Schols heeft op basis van de opbrengst van die avonden vervolgens een Plan van aanpak Verkamering Spijkerkwartier 2018geschreven. Met dat Plan van Aanpak als leidraad zijn we al een paar maanden in gesprek met de gemeente in gesprek, én met de Arnhemse politiek. Per onderwerp heeft de gemeente aangegeven hoe ze ertegen aan kijkt en wat er wel en niet mogelijk is. Deze reacties staan ook in het plan van aanpak. 

Leefbaarheidstoets
Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels de Beleidsevaluatie woningsplitsing en verkamering.pdf vastgesteld, en nu werken de ambtenaren aan een nieuw beleid voor de hele stad. Daarbij wordt het Plan van Aanpak voor het Spijkerkwartier mede als input gebruikt, en de ambtenaren betrekken de werkgroep Verkamering hier actief bij. Een van de mogelijkheden die bekeken wordt, is een leefbaarheidstoets als criterium voor kamerbewoning. 

Politieke partijen willen sneller
In de gemeenteraad is het onderwerp inmiddels ook drie keer uitgebreid besproken. De eerste keer waren daarbij ook drie insprekers uit het Spijkerkwartier. De twee avonden daarna heeft de raad verder gepraat met wethouder Paping over hoe het nu verder gaat. D66, ChristenUnie en PvdA hebben aangegeven dat zij niet willen wachten op het voorstel van het college, en kondigden aan zelf met een initiatiefraadsvoorstel te komen. Daarover willen ze ook met de betrokken wijken, en dus ook met ons in gesprek. Tijdens de bespreking gaven ze aan dit voorstel in september met de raad te willen bespreken. Of de breuk in de coalitie nog invloed heeft op deze planning, is nog niet bekend.

De komende maanden blijven we in gesprek, zowel met college als met gemeenteraad, en daarbij blijven we ook de punten uit het Plan van Aanpak onder de aandacht brengen. 

Help je mee? 
Vind je het leuk en zinvol om actief mee te denken en te werken aan een structurele oplossing van het verkameringsvraagstuk? Je bent van harte welkom bij de werkgroep Verkamering. Laat het ons even weten via  moc.liamg@kohneppikneegreitrawkrekjipsof 06 - 1802 3574 (Karen)


Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.