Ondermijning


De samenleving valt of staat met stevige basis van veiligheid en vertrouwen welke door samenwerking van de mensen, de wetgevende macht (overheid) en de uitvoerende macht (justitie, politie en andere wetshanhavers) wordt verkregen en zeker gesteld.

Ondermijning kan worden tegengegaan als binnen de samenleving het vertrouwen in een veilige en integere samenleving de overhand heeft.

Hierbij is het van belang dat de overheid betrouwbaar is en zorg draagt dat de (lokale) wet- en regelgeving onverkort wordt gehandhaafd.

Dit geldt ook voor de eigen organisatie, 

In de praktijk komt het vele malen voor dat de overheid haar eigen regels overtreedt of niet te nauw neemt, en niet of nauwelijks handhaaft. Gedogen is de voedingsbodem voor ondermijning.

Dit gedrag zorgt ervoor dat de samenleving niet meer signaleert en zelf een gedrag aanneemt die de overheid ook uitstraalt; Ieder voor zich.

Afschuiven van verantwoordelijkheden, of de zaken voor zichzelf organiseren (politiek en/of ambtelijk) ipv voorbeeld geven hoe een veilige en integere samenleving vorm krijgt/houdt en wordt versterkt.

Het uitbesteden van delicate zaken zoals bijv. vergunning en handhaving en het nauwelijks controle daarop uitvoeren werken willekeur maar vooral afstandelijkheid in de hand. Met het uitbesteden kan je echter niet je verantwoordelijkheid overdragen.

Daarnaast is de vele en ingewikkelde regelgeving soms tegenstrijdig waardoor de criminaliteit meer ruimte krijgt dan de integere samenleving.

Ondermijnen kan je tegengaan door een krachtig en helder beleid te voeren, een daarop afgestemde organisatie in te richten en bovenal een goede communicatie te voeren met de samenleving.

Daardoor staat de overheid niet alleen, maar kan zorg dragen dat met alle inwoners en instellingen de ondermijnende criminaliteit geen kans krijgt om de veilige en integere samenleving te ondermijnen.

Ondermijning kan worden tegengegaan als de bovenste laag - de samenleving- gesteund wordt door de wetgevende macht - overheid- en een actief opererende uitvoeringsmacht - politie en andere wethandhavers-. 

Functioneert de wetgevende macht niet naar beide kanten, dan zal de uitvoeringsmacht niet goed kunnen functioneren en zal de samenleving als signalerende en sociaal controlerende laag scheuren gaan vertonen die door de ondermijnende activiteiten maximaal zullen worden benut om de pijlers onder de samenleving aan te tasten.

In de onderliggende pagina's kan je informatie vinden wat de Gemeente Arnhem hieraan doet en wat dit betekent voor het Spijkerkwartier.