Aanspreekpunten


Hieronder een overzicht van de belangrijkste aanspreekpunten op het gebied van veiligheid en leefbaarheid in het Spijkerkwartier:

-Fixi

-De wijkagenten

-Team Leefomgeving

-Pand 66

-De wijkhandhavers

-De straatcoaches

-Het wijkveiligheidsoverleg

-Ongediertebestrijding

-Provincieloket


Fixi

Fixi is een online platform waar u melding kunt maken van overlast. U kunt vervolgens bijhouden hoe de melding wordt opgepakt door de gemeente. Blijven melden, zeker bij terugkerende overlast, is altijd belangrijk. Al deze meldingen worden geregistreerd en op basis van de data die dit oplevert, kunnen handhavers uiteindelijk gerichter optreden.

Mensen doen bijvoorbeeld meldingen via Fixi voor: Gedumpt afval, losse stoeptegels, geluidsoverlast, graffiti, ongedierte.

Spoedeisende meldingen zijn ook telefonisch door te geven via het algemeen telefoonnummer van de gemeente Arnhem: 0800 - 1809.

www.fixi.nl

 

De wijkagenten

Frank Daeseleer en Femke van den Berg zijn de wijkagenten van het Spijkerkwartier.

 • Mail: en
 • Wijkpost: Politiepost Velperpoort, Ir. J.P. van Muijlwijkstraat 185, Arnhem.
 • Spreekuur: Elke donderdag van 18u00 tot 20u00 (dit was tot voor kort tot 19u00).
 • Ook bereikbaar op Instagram via @wijkagenten_spijkerkwartier en op Twitter via @WA_spijkerkwtr.

Mensen gaan bijvoorbeeld naar de wijkagenten voor: conflicten met buren, conflicten binnen relaties, drugsoverlast.

Wilt u direct contact met de politie, bijvoorbeeld om aangifte te doen? Belt u dan 0900-8844.

Anoniem melding doen kan via 0800-7000.

Bij spoed bel 112.

 

Team Leefomgeving (Gemeente)

Vanuit de gemeente is in elke wijk een Team Leefomgeving aangesteld om de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Team Leefomgeving CSA (Centrum, Spijkerkwartier, Arnhems Broek) bestaat uit vier leden, ook wel ‘wijkmanagers’ genoemd.

Het team is bereikbaar via het algemene adres . De wijkmanagers zijn op de woensdagochtend te vinden bij Pand 66. Individuele wijkmanagers zijn ook telefonisch en via de mail bereikbaar

 • Bram Bos, 026-377 5746,
 • Noortje Ruisbroek, 026-377 5136,
 • Monique de Leeuw, 026-377 3321,  
 • Arno Tiernego, 026-377 2353,

Mensen gaan bijvoorbeeld naar Team Leefomgeving voor: het melden van onveilige verkeerssituaties, graffiti, het delen van ideeën over de verbetering van de leefbaarheid.

Melden bij de gemeente kan ook via dit e-formulier voor het melden van woonoverlast

https://www.arnhem.nl/Formulieren/Melding_openbare_ruimte/Woonoverlast

Spoedeisende meldingen zijn ook telefonisch door te geven via het algemeen telefoonnummer van de gemeente Arnhem: 0800 - 1809.

 

Pand 66 

Pand 66 is de uitvalsbasis voor het actieprogramma schoon, heel, veilig. Het doel van dit project is om de leefbaarheid in het Spijkerkwartier te vergroten. Pand 66 onderhoudt hiervoor contacten met de wijkagenten, wijkhandhavers, straatcoaches én team leefomgeving. Ook opvallende Fixi-meldingen worden hier besproken. Het is dus een flexibele alles-in-één locatie waar iedereen kan binnenlopen voor elk verhaal. Pand 66 is opgezet als een tijdelijke uitvalsbasis, maar blijft in ieder geval heel 2022 nog actief.

 • Steenstraat 66, Arnhem.
 • Elke woensdagochtend van 9:00 tot 12:00 open voor spreekuur. U vindt hier dan meestal  één van de wijkmanagers van Team Leefomgeving.
 • Programmaleider Etienne Koningsveld is per 1 juni 2022 gestopt.
 • Pand 66 heeft geen eigen contactgegevens.

Mensen gaan bijvoorbeeld naar Pand 66 voor: hanggedrag, verdacht gedrag door bedrijven, hulp bij verwarde personen.


 

De wijkhandhavers

De wijkhandhavers zijn te herkennen aan de gele veiligheidshesjes met ‘handhaving’ op de rug. Wijkhandhavers zijn bevoegd om proces verbalen te schrijven en arrestaties te verrichten. Zij onderscheiden zich van de wijkagenten doordat ze hun werk vooral doen in de openbare ruimte, en niet achter de voordeur komen. Ze houden zich bezig met overlast op straat door bijvoorbeeld verwarde personen of afvaldumping.

U kunt de wijkhandhavers op straat aanspreken, maar de wijkhandhavers hebben geen eigen contactgegevens. Zij werken op basis van meldingen die binnenkomen via Fixi of via de gemeente.

 

De straatcoaches

De straatcoaches lopen elke middag en avond, zeven dagen per week, rond in het Spijkerkwartier. Zij pakken overlast aan, met name door hangjongeren, drugs en daklozen. De straatcoaches zijn herkenbaar aan hun zwarte kleding met het opschrift ‘straatcoach’ op de rug.

U kunt de straatcoaches op straat aanspreken, maar de straatcoaches hebben geen eigen contactgegevens.


 

Wijkveiligheidsoverleg

Het wijkveiligheidsoverleg bestaat uit een groep bewoners van het Spijkerkwartier. Het is een monitoringgroep die in de gaten houdt of de maatregelen ten behoeve van de leefbaarheid in de wijk ook effect hebben. Handhaving en gemeente zijn bij de bijeenkomsten aanwezig als verbindende schakel, maar het overleg is niet vanuit hen opgezet. Het verslag van de bijeenkomsten wordt geplaatst op mijnspijkerkwartier, op de pagina ‘wijkveiligheid’.

Via kunt u melding maken van onderwerpen die u graag bij deze groep onder de aandacht brengt. Een melding aan dit mailadres betekent dus dat u medebewoners vraagt om de situatie in het oog te houden. Een melding aan dit mailadres is GEEN melding aan politie, handhaving of gemeente, want het overleg is niet door hen opgezet.

 

Ongediertebestrijding

Bewoners kunnen bij rattenoverlast op particulier terrein voor inspectie en bestrijding gratis gebruik maken van PreZero, afdeling ongediertebestrijding via telefoonnummer 0800-3666999. Bedrijven kunnen tegen betaling PreZero of een andere ongediertebestrijder inschakelen.

Ratten of ander ongedierte kunt u ook melden via Fixi. Geef bij uw Fixi-melding duidelijk de locatie door waar u de ratten gezien heeft.

Zie ook: https://www.arnhem.nl/Inwoners/wonen_en_milieu/dierenwelzijn/plaagdieren

 

Provincieloket

 Voor het melden van milieuoverlast (geur, trillingen, of vermoeding van bodem- of watervervuiling).

Online melden: https://www.milieuklachten.nl/meldingen/meldingen.html

Telefonisch melden: 026-359 99 99 (dag en nacht bereikbaar).