Wie zijn wij?


Het Spijkerpeil is een initiatief van De Werkgroep SpijkerPeil. Binnen deze werkgroep staat de veranderende rol van de overheid en de burger centraal. Burgers/wijkbewoners kunnen door deze veranderingen meer invloed gaan uitoefenen op de ontwikkelingen in de wijk. Daaruit is het idee ontstaan om regelmatig in de wijk een onderzoek of peiling te houden. In die peiling kunnen buurtbewoners duidelijk maken welke zaken zij belangrijk vinden betreffende hun wijk.

Op dit moment bestaat De Werkgroep Van Buurten Weten uit Menno Ketel, Willem van Gent, Herman Deelen en Rudolf Beijerman.

Wij zijn bereikbaar via: