Wat is het SpijkerPeilHet SpijkerPeil moet periodiek een duidelijke weergave geven van wat de bewoners en ondernemers in het Spijkerkwartier belangrijk vinden voor (de ontwikkeling van) de wijk.

Buurtbewoners hebben de mogelijkheid om via een digitale enquête aan te geven welke zaken in de wijk zij belangrijk vinden. Daarvoor is een lijst met belangrijke wijkonderwerpen opgesteld. Vervolgens krijgen wijkbewoners éénmaal per jaar de gelegenheid om die onderwerpen te beoordelen. Ook wordt een ieder in de gelegenheid gesteld zelf nieuwe onderwerpen aan te leveren.  Ondergewaardeerde onderwerpen zullen van de lijst verdwijnen. In principe zal het waarderen van de onderwerpen  via het internet gebeuren. Maar voor wie daar minder vaardig mee is zal de gelegenheid geboden worden dat, eventueel met hulp, in Buurtcentrum De Lommerd te doen.


De bedoeling is dat het op deze manier duidelijk wordt wat bewoners van het Spijkerkwartier belangrijk vinden. Inwoners, (wijk-) werkgroepen, overheden en andere instanties krijgen zo inzicht in wat er onder wijkbewoners leeft en speelt. De uitslagen van de toegekende punten wordt openbaar beschikbaar gemaakt op deze SpijkerPeil pagina's waarmee een ieder die van die informatie gebruik wil maken daar vrij toegang toe heeft.


Naar aanleiding van de onderwerpen die de buurtbewoners het belangrijkste vinden. kunnen informatie- of actie-avonden georganiseerd worden in Buurtcentrum De Lommerd.
Wie weet volgen daar weer (nieuwe) initiatieven door wijkbewoners uit……


De Werkgroep Spijkerpeil is bereikbaar via: