SpijkerPeil 2020


De SpijkerPeiling van 2020 is inmiddels gehouden en afgesloten!                                                  

De peiling liep van vrijdag 17 januari tot en met vrijdag 31 januari 2020. In deze peiling vroegen we weer je mening over een 8-tal onderwerpen die in onze wijk spelen.


Hoe ging dat vorig jaar ook alweer?
Vorig jaar kon je 100 punten verdelen over 15 onderwerpen. Hoe meer punten, hoe belangrijker je het onderwerp vond. Uit de vorige peiling bleek dat er veel aandacht was voor Groen, Vervuiling en Overlast. We hebben over ieder van deze 3 thema’s een speciale avond gehouden. Er werden toen veel goede en stimulerende suggesties gedaan. Betrokken werkgroepen( Groen en Verkamering) hebben deze resultaten meegenomen in hun werk. De uitkomst van de eerste peiling is te vinden op https://mijnspijkerkwartier.nl/groep/spijkerpeil/menu/uitslag-peiling-2018

Wat is er deze keer anders?
 Vorig jaar (eind 2018) hebben we de eerste SpijkerPeiling gehouden. En we hebben toegezegd dat we dit tenminste jaarlijks willen doen. We hebben van die keer een paar lessen geleerd, die we in de peiling van 2020 hebben verwerkt. Zo was de vorige keer de gekozen periode van één week in december geen goede periode. Niet alleen is de periode maar ook de vorm in 2020 aangepast. We horen of lezen graag via of je als wijkbewoner de veranderingen geslaagd vindt.

Het vervolg op de eerste SpijkerPeil van 2018 richtte zich naast nieuwe thema’s ook weer op die top 3 van de vorige peiling, maar nu met specifiekere sub-vragen én een oproep aan de wijkbewoners om mee te doen aan een activiteit. Dus als je kan en wil: meedoen!!!

In samenwerking met de Gemeente Arnhem hebben we een ander platform gevonden om de peiling te houden. Hierbij zijn de  kritische reacties over de eerste peiling en vragenlijst verwerkt. Onder andere is het nu ook mogelijk om aan te geven dat je een onderwerp heel onbelangrijk vindt en kan je bij ieder onderwerp een reactie geven.

We willen met deze peiling ook zorgen dat de genoemde onderwerpen op de agenda blijven staan van alle betrokken partijen (gemeente, Team Leefomgeving, Sociaal Wijkteam en de vele bewonerswerkgroepen) en hen daarmee ondersteunen in hun prioriteitsstelling.

Wat is hetzelfde gebleven?
Alle ingeschreven bewoners van 16 jaar en ouder van het Spijkerkwartier kregen ook dit jaar een persoonlijke uitnodiging om aan de peiling mee te doen.

Opnieuw zullen wij als Werkgroep SpijkerPeil voor de drie belangrijkste thema's een bewonersavond beleggen waarin met elkaar over eventuele aanpak of vervolg op dit thema kan worden gesproken.

We hopen dat de uitslag voor de bewoners van het Spijkerkwartier nog meer aanknopingspunten levert voor actieve deelname aan wijkinitiatieven.