Huisregels van het SpijkerPeil


Huisregels van het SpijkerPeil

1. Alle bewoners (van het Spijkerkwartier en enkele omliggende straten) van 16 jaar en ouder ontvangen van de Werkgroep SpijkerPeil een persoonlijke uitnodiging om mee te doen aan de peiling.

2.. De Werkgroep SpijkerPeil streeft ernaar volledig te voldoen aan de Nederlandse wetgeving betreffende privacy wetgeving.

3. Alle ingevulde peilingen worden anoniem verwerkt. Voor niemand is te achterhalen wie wat in de peiling ingevuld heeft.

4. De uitslag van een peiling wordt aan het einde van de peilingsperiode vastgelegd en blijft nadien beschikbaar voor buurtbewoners en andere geïnteresseerden. De gegevens zijn niet  voor commercieel gebruik bedoeld!

5. Commentaren en reacties worden verwijderd wanneer zij niet voldoen aan de standaarden van de site. Grof taalgebruik, beledigingen, bedreigingen etc. worden niet getolereerd en zonder uitleg of discussie verwijderd.

6. Over verwijdering van een commentaar of een reactie wordt niet gecorrespondeerd.

7. Mensen die niet in staat zijn om zelf de peiling in te vullen wordt de gelegenheid geboden dat op een dag in de peilingsperiode in Buurtcentrum De Lommerd te doen. Indien gewenst wordt daa;r hulp bij gegeven.

8. Voor invulling van de peiling is inschrijving op de wijkwebsite niet (meer) nodig. Invulling kan gedurende de peilperiode direct worden gedaan via www.spijkerpeil.nl

9. De Werkgroep SpijkerPeil is bereikbaar via: 

               
                                    

                        

    Laatste berichten


    

Deelnemers

  •                     
  •                 Menno Ketel            
  •                     
  •                 Rudolf Beijerman            
  •                     
  •                 Eric Hendriks            
  •             

Toon alle »