Historie van De Lommerd


Historie van buurtcentrum De Lommerd

Van origine is de Lommerd een pandjeshuis. Gebouwd in 1869 als Gemeentelijke Voorschotbank. Op één van de buitenmuren is daar nog een vermelding van te zien. In 1947 werd deze bank opgeheven. Daarna werd het pand in gebruik genomen door de Fa. G. Prins (confectiebedrijf), R.H. Cornelissen (lederwaren reparatie) en drukkerij Smit. Het pand is een gemeentelijk monument.

Vanaf de tachtiger jaren is het pand in gebruik als buurthuis. Na een succesvolle periode als zodanig gefunctioneerd te hebben kwam het in beheer van Rijnstad, een 'maatschappelijke organisatie op het gebied van welzijn en maatschappelijke dienstverlening in Arnhem en omgeving'. In de loop der tijd liep het buurthuis leeg, werd het pand verwaarloosd en werden er geen pogingen gedaan het buurthuis als zodanig in ere te houden. Vanaf 1998 tot 2004 is er verbouwd in de Lommerd. Beneden werd de grote vergaderzaal en een nieuwe barruimte gerealiseerd. Daarna kwam de verdieping boven het WC blok en tot slot de verdieping boven de achterdeur. Na een subsidiekorting door de Gemeente Arnhem dreigde Rijnstad het pand in 2009 te verkopen.

Door middel van een buurtinitiatief  dat startte in 2010 is het beheer in april 2011 overgenomen door Stichting PBNL (Stichting Beheer en Programma de Nieuwe Lommerd). Het pand is in eigendom gekomen van Volkshuisvesting, een Arnhemse woningcorporatie.

Inmiddels (eind 2014) is het grootste deel van het achterstallig onderhoud weggewerkt en wordt het van binnen duurzaam gemoderniseerd. In de loop der tijd zijn er verschillende vergaderzalen en werkruimtes gebouwd rondom twee centrale grote ruimtes (het Voorplein en het Achterplein). Diverse ruimtes worden permanent verhuurd aan kleine bedrijven. Vanaf januari 2015 huurt de Gemeente Arnhem enkele ruimtes in De Lommerd ter huisvesting van een wijkteam.

Het Achterplein is een grote publieksruimte die overdag als speelplein van de inpandige peuterspeelzaal (De Lapjeskat) dient maar die ‘s avonds beschikbaar is voor bijeenkomsten voor grotere (bewoners-) groepen. Op de tweede verdieping – die in de zomer van 2004 na een half jaar werk is opgeleverd – is een aantal vergaderzalen en werkruimtes ingericht.

In het voorste centrale gedeelte (het Voorplein) is een ruime bar die na het bijeenkomen een prettige ambiance vormt voor ontspanning en nader onderling contact. De gehele Lommerd is rookvrij voor de publieke ruimtes.

De Lommerd biedt verschillende ruimtes te huur aan voor het geven van bijvoorbeeld een cursus, voor oefenruimte of vergaderingen.

Voor alle informatie over de huidige stand van zaken, ontwikkelingen en mogelijkheden tot gebruik van één of meer ruimtes kunt u contact opnemen met Willem van Gent via info@lommerd.nl

De Lommerd is op werkdagen geopend van 13.00-16.00 uur.

Het adres is Spijkerstraat 185a, 6828 DC ARNHEM