Spijkerbuurt


De Spijkerbuurt dankt zijn naam aan twee middeleeuwse opslagloodsen die hier vroeger stonden, de zogenaamde spijkers of spiekers. Het woord spijker gaat terug op het Latijnse woord spica dat voorraadschuur betekent.

De Spijkerbuurt, een 19e eeuwse wijk in Arnhem met ruim 6000 inwoners, heeft een gemêleerde samenstelling zowel in bevolkingsopbouw als in activiteiten zoals wonen en bedrijvigheid. De wijk kenmerkt zich door statige herenhuizen, groene straten en diverse binnentuinen. De bewoners hebben veelal bewust gekozen voor deze wijk die gelegen is nabij het centrum en een sfeer uitademt van rust en vrijheid. Door inspanningen van de bewoners zelf in de afgelopen 20 jaar kan de wijk worden gezien als een goed functionerende wijk waar investeringen renderen en de waarde van de wijk als geheel toeneemt in de tijd. De Spijkerbuurt bruist van de ideeën om de wijk verder te laten floreren.

Veel bewoners van de Spijkerbuurt komen op voor hun wijk en zijn genegen om elkaar van dienst te zijn wanneer nodig. Binnen de wijk wordt genetwerkt door geestverwanten en mede-initiatiefnemers waarin kennis, ervaring en praktische voorzieningen worden gedeeld. Saamhorigheidsgevoel en vertrouwen in buurtgenoten zijn hierbij uitgangspunten en bieden kansen voor wijkondernemerschap zowel voor het collectief afnemen van producten/diensten als voor het investeren in lokale activiteiten die naast  financieel rendement ook sociale en ecologische waarden opleveren.

Meer info