Maak een selectie met zoekveld of filters, de pagina verschijnt dan opnieuw.

Gekozen filters

  Rol

   Tante Eef oftewel mevrouw Cornelissen was dierenbeschermster, handelspartner en uiteindelijk weduwe van ‘ome Rud’ Cornelissen. Zij heeft ...
   Doelstelling: bevorderen van leefbaarheid in de wijk door te bewaken of de gemeente haar eigen beleid uitvoert en handhaaft. Door te cont...
   De Werkgroep Verkeer Spijkerkwartier bestaat uit bewoners en ondernemers van de wijk en zet zich in voor een goed verkeersbeleid. Parkere...
   In het kader van het vergroten van de wijkveiligheid en het veiligheidsgevoel is door een aantal bewoners het initiatief genomen om naast...
   De werkgroep Omgevingsvisie Spijkerkwartier organiseert het verzamelen van de mening van de inwoners van het Spijkerkwartier over de toek...
   Het BuurtGroenBedrijf is een ondernemend buurtinitiatief van, voor en door bewoners die zelf regie willen nemen over de kwaliteit van hun...
   2 van 3