Financiering


Dank U wel..! 
Updates van de crowdfunding, als volgt :
...
23 nov 2021, 10 donaties, €397,20 dat is 2837 uur voor de klok
20 nov 2021, 9 donaties, €347,20 dat is 2480 uur voor de klok
14 nov 2021; 8 donaties, €247,20 dat is 1766 uur voor de klok
nov 2021; donaties, €197,20 dat is 1409 uur voor de klok
nov 2021; 5 donaties,  €95,00 dat is 679 uur voor de klok

Hoe meer mensen doneren, hoe groter de kans op herstel !
Een klein bedrag is al voldoende!
En wat gebeurt er als project niet zou slagen? Helder! Dan stort de werkgroep uiteraard het geld weer aan u terug. Maar we hopen natuurlijk dat het slaagt. Bijtijds...

Deze pagina beschrijft de stand van zaken en updates over de financiering.

Voor de renovatie van de beide klokken en uurwerken is een bedrag nodig van 12.000 euro, als all-in prijs.

Crowdfunding
In de wijk is ervaring met crowdfundingsacties, zoals
- de zonnepanelen op wijkcentrum De Lommerd
- de kosten voor een juridisch proces inzake de misstanden rond de school aan de Schoolstraat
Met de laatste bewees de rekening van de Werkgroep Spijkerkwartier goede dienst! Bijna dagelijks deden we verslag aan de bewonersgroep die met de werving bezig was. Deze werving is geslaagd en afgerond, dus is er nu ruimte voor een nieuwe crowdfunding-actie.

Steun de renovatie van de klokkentoren!
Help met crowfunding voor de klokkentoren!
Om de komende tientallen jaren weer bij de tijd te zijn.
Doneer op NL94 SNSB 0873012240 
ten name van "Werkgroep Spijkerkwartier” 
en vermeld erbij: "klokkentoren” 

Hoe meer mensen doneren, hoe groter de kans op herstel !
Een klein bedrag is al voldoende!

Eerste donatie
De eerste die een donatie wil doen is de eigenaar van het pand: de stichting SLAK wil 300 euro doneren op de rekening voor dekking van de kosten. We zullen SLAK nog om een tweede overweging vragen, want aanvankelijk was het idee dat een reparatie mogelijk zou zijn van de uurwerken voor 2000 euro, maar dat kan dus écht niet. En is zeker niet 'toekomstvast' of duurzaam.

Geef je donatie voor de juiste tijd
Wil je doneren, dan kan dat vanaf vandaag 27okt2021. Wanneer veel mensen mee doen, stimuleert dat de gemeente, eigenaar en subsidieverstrekker om over de brug te komen, om mee te financieren. Elk bedrag helpt! Reken zelf uit welk bedrag je wilt doneren: elke 14 cent is een uur voor de klok. Dus elke €14 euro is al 100 uur voor de gulle gever.
Elke dag is €3,36
Elke week is €23,52
Een maand is €102,20 (maand is dan 365/12)
Een jaar is €1226,40
(bedragen gebaseerd op een afschrijftermijn van 10 jaar, maar de klok zal echt veel langer mee gaan).


Voortgang
Boven aan deze pagina komen na vandaag 29 oktober 2021 de voortgangs-berichten over de voortgang van de financiering van het klokkentoren-project.

Subsidie
Op ons verzoek heeft de klokkenmaker een duiding gegeven voor een mogelijke kandidaat voor een subsidie. Dit wordt momenteel onderzocht. Binnenkort meer nieuws..!