Achtergrond


TNO schreef een rapport hoe Nederland van het Russisch gas af kan komen: TNO-2022-P10971.pdf

Daarom een buurtenergiemeter (platform)!

Het Klimaat veranderen of samen energieneutraal, energie samen bewust worden (je bepaalt zelf met wie), samen aan de wind (aandeelhouders in windturbines), laadpalen aankoppelen (in een wijk-energieplatform)!

... In de markt zijn allerlei initiatieven die op de individuele consument zijn gericht. GPX ontwikkelde een product om dit anders te doen, namelijk groepsgewijs. Het is nu nog een experiment om verder te ontwikkelen tot een nutsdienst met prettige en nuttige informatie over het groepsgewijs verbruiken en opwekken van energie.
Ook met opslag van energie. Thuis. Of ergens in het netwerk.

Wat is het idee?
Onderzoek te doen naar welke kracht een groep kan ontwikkelen in het nieuwe (interactieve!) speelveld van de energiemarkt.


Handig! een demo-link van een gewone groepsmeter. Deze groepsmeter bundelt verschillende deelnemers in één meter. Daarom heeft het de naam groepsmeter. Met één klik op de middenbalk is de stand van de groepsmeter zichtbaar. Dan zie je het import- en export-saldo (als je zelf opwekt) èn de energiebalans van de beide samen.

Wat kan je ermee doen?
1. In de groepsmeter zie je wat het gemiddeld verbruik van de dag is, van elke deelnemer. En dat van zowel elektriciteit als gas (klik op een deelnemer).
2. Hoever is de groep verwijderd van het doel 'energie-neutraal'? Je ziet het met één klik op de middenbalk.
3. Als je dat wilt, dan wordt het een spel. Sluit je eigen bronnen aan op je groep!

Hoe kom ik aan een aansluiting?
A. Zorg dat je aan een GPXconnector komt. Een GPXconnector verbindt je meter met de groepsmeter via de wifi. Registreren bij eenmalig instellen, stekker er in en klaar.
B. Praat eens met iemand uit de wijk over energie, bijvoorbeeld op één de avonden van Spijkerenergie.

Gegevens van jezelf downloaden?
De historie van de data is momenteel niet te downloaden, dus dat vraagt dan aanpassing in de software. Het is een open source project! De wedervraag van GPX aan de deelnemer is: wat wil je er precies mee doen? Want dat idee van deze deelnemer is misschien geschikt om de software aan te passen. Dat overigens, in plaats van dat deelnemers de data zelf willen verwerken, met alle respect. GPX doet z'n best om je met elk aspect van energie (vraag, aanbod en opslag) te helpen. Bovendien. Het download-baar maken van de energiecijfers betekent een extra kwetsbaarheid van het systeem, wat ook extra kosten mee brengt.
Uiteraard is de data eigendom van de deelnemer. De vraag is al eens vaker gesteld. Het antwoord van de toenmalige 'developer' was dat alle gegevens al worden gepresenteerd in de persoonlijke pagina van het dashboard (in de 'mijn meter' - pagina in het menu van het dashboard wanneer je bent ingelogd). Wanneer we weten wat de deelnemer wil met de groepsmeter-data, zou dat ons extra stimuleren!

Wat GPX met de gegevens doet?
Representeren op de eigen-meter en de groepsmeter-pagina's. Verder doet GPX niks met de gegevens. Heb je wensen met betrekking tot de (groeps-)energiedata, dan laat het aan GPX weten!
We bewaren de data in een Google Cloud Server in Delfzijl, die geheel met groene energie wordt bediend.

Privacy-verklaring GPX
Uiteraard gaat GPX zeer zorgvuldig om met de binnenkomende en opgeslagen gegevens, waartoe we deze Privacyverklaring-GPXdashboard-v08.pdf hebben opgesteld.

Hoe is het als spel bruikbaar?
Ja. Het is ook een spel met een competitie-element erin. Door te kijken naar de groepsmeter, is zichtbaar in welke mate jezelf en anderen stroom en gas verbruiken.
A. Wanneer in de groepsmeter op het vak van een deelnemer met de muis wordt geklikt, dan opent een aparte box met details, ook met het gemiddeld dagverbruik. Deze laatste is op zich al best interessant voor 'huishoudens' (deelnemers) met een gelijksoortig huistype. Hiermee is op zichzelf een competitie-element beschikbaar.
B. Een tweede competitie-element zit in de groepsbalans. Die is zichtbaar door op de middenbalk van de groepsmeter te klikken. Hier worden de groeps-meterstanden in beeld gebracht, en de groepsbalans.
Wanneer EnergieNeutraal een competitie-element wordt, dan kan geprobeerd worden de groepsbalans naar NUL te krijgen na verloop van tijd, door meer zonne-energie in de groep in te brengen.
In de  demo-link (Lommerd en DAZO) zie je dat de groepsbalans circa -3700kWh is (oktober 2021), terwijl verleden jaar (juni 2020) al een nul-positie werd bereikt met de groepsbalans en later in 2020 zelfs plus 3000kWh.
De huidige (2021) lage stand komt door het natte voorjaar en de relatief grijze en natte zomer. Inmiddels 2023 met twee koudereb winters en nu een natte na-winter is de stand, ondank de aankoppeling van een stukje windturbine, nog verder gezakt tot -11.585,680 kWh. Wie helpt met de aanschaf van meer participaties? Nu voedt slechts 1 participatie van Egbert in op de demo-groepsmeter. In totaal zijn er 10600 participaties uitgegeven door de Stichting Windpark Koningspleij, voor 3 molens van elk 4MW. De vierde molen zal energie gaan leveren aan IPKW (industriepark Kleefse Waard) wat afkoerst op een energieneutraal businesspark.

Ons devies?
Doe mee met de groepsmeter. Samen weet je beter. GPX werkt open source. Kennis delen is kwaliteit verbeteren van de duurzaamheid.

Meedoen?
Doe mee met de GPX groepsmeter! Hoe? Kijk op https://mijnspijkerkwartier.nl/pagina/buurt-energie-platform/diensten/bep-kastje voor een BEP-kastje.

Wie is Egbert Bouwhuis: op youtube een kort filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=ElXQXB3VlsM