Details

Zondag 4 juni 2023 van 17:00 tot 19:00 uur
Afgelopen

Historische Herberg Arnhem d.d. vrijdag 9 juni 2023


Fraude met Arnhemse volkstuintjes tijdens WOII?

Onder het motto “Nederland voedt zichzelf” probeerde de overheid vanaf 1939 om de Nederlandse landbouweconomie onafhankelijk te maken van import uit het buitenland. Een van de maatregelen was om gemeenten te stimuleren om elk stukje braakliggend terrein zelf te gaan bebouwen of als volkstuintjes aan hun inwoners uit te geven.
Historicus Onno Boonstra zal in de Historische Herberg Arnhem op vrijdag 9 juni uit de doeken doen dat Arnhem dit laatste wel zeer voortvarend deed. Het aantal Arnhemmers met een volkstuintje spectaculair steeg van vierendertig in 1940 tot maar liefst 9.000 in 1944. Maar was dat wel echt zo, of was er sprake van fraude?

Verder zal in de herbergbijeenkomst Marten Brascamp ingaan op een achttiende-eeuwse rechtszaak over de kwaliteit van tabak die in Arnhemse Waag werd aangeleverd. 

Tot slot zal een voorschot genomen worden op de viering van achthonderd jaar Arnhemse stadsrechten in 2033. Persfotograaf Gerth van Roden vervulde bij de viering van 750 jaar stadsrechten in 1983 een jaar lang de rol graaf Otto. Hij zal vanuit die ervaringen de (on)mogelijkheden van mogelijke festiviteiten in 2033 belichten.

De Historische Herberg is op vrijdag 9 juni, van 17.00 tot 19.00 uur in De Lommerd, Spijkerstraat 185a. De toegang is gratis en er is gelegenheid voor alle bezoekers om een korte historische mededeling te doen of een vraag te stellen.


 Bijgesloten afbeeldingen

Omploegen Grote Weide van Sonsbeek, december 1941. De Grote Weide van Sonsbeek werd omgeploegd tot een akker voor nieuwe volkstuintjes.
© Nationaal Archief, Fotocollectie Nederlandse Heidemaatschappij, 192-0876. PD 1.0.

Markt met Waaggebouw
In de achttiende eeuw werd een rechtszaak gevoerd over in de Waag aangeleverde tabak.
 © Gelders Archief. PD 1.0.

 

Arnhem 750 jaar stad
‘Graaf Otto’ en burgemeester Job Drijber bij één van de vele festiviteiten, Arnhem 750 jaar stad in 1983.
 © Fotograaf Gerth van Roden. PD 1.0.

Reacties

Over de organisator

Werkgroep ErfgoedSpijkerkwartier
Erfgoed - speciale site: https://history.spijkerkwartier.netWERKGROEP ERFGOED SPIJKERKWARTIERDe historie, het verhaal over de oorsprong v...... Lees meer