Mijnspijkerkwartier.nl

Inloggen of inschrijven

Ontwikkelingen vervolgbijeenkomst van Muijlwijkstraat

Op 20 november jl. heeft de gemeente een bijeenkomst georganiseerd over de toekomst van de van Muijlwijkstraat. We hebben daar de wensen en voorkeuren van bewoners en ondernemers geïnventariseerd. Samen met de werkgroepen uit het Spijkerkwartier werkt de gemeente nu aan een eerste uitwerking daarvan. Dit proces neemt meer tijd in beslag dan was voorzien; onder andere door ziekte van een van de medewerkers. De verwachting is nu dat de gemeente de aanwonenden en ondernemers kort voor of kort na de zomer zal uitnodigen voor een vervolgbijeenkomst. Daarin zullen enkele mogelijke oplossingen voorgelegd en besproken worden.