MijnSpijkerkwartier.nl

Inloggen of inschrijven

Besluitvorming inzet middelen parkeerbudget

 • 449 weergaven
 • 2 reacties

In overleg tussen het Team Leefomgeving (TLO), Spijkerbrigade en de Werkgroep Verkeer is besloten om de volgende procedure te hanteren voor het beschikbaar stellen van middelen uit de opbrengsten van het parkeerplan (“het Parkeerbudget”):

 1. Proces
  1. De Wijk, middels de Werkgroep Verkeer, heeft een opdracht om voor besteding van de parkeergelden voorstellen te ontwikkelen die binnen afgesproken kaders (NB, dus van het parkeerplan) passen. 
  2. De Werkgroep verkeer en TLO zorgen voor afstemming van bestedingsvoorstellen met respectievelijk bewoners en gemeente Arnhem. 
  3. Streven is om als werkgroep Verkeer en TLO unanieme voorstellen aan bewoners en gemeente Arnhem voor te leggen. 
  4. Het bewoners- en ondernemers overleg is in de wijk het platform waar voorstellen in stemming worden gebracht.
  5. Bij verschil van mening in de wijk tussen de werkgroep Verkeer en bewoners en of TLO kan de wethouder een besluit nemen.
 2. Praktisch werkt dit zo, dat de Werkgroep verkeer eerste punt van aanloop is voor initiatiefnemers. Wij toetsen bestedingskaders, beschikbaar budget en interactie met overige lopende initiatieven. Indien geen bezwaar, dan wordt door de werkgroep overlegd met TLO en andere betrokken partijen en werkgroepen en komen we met een gezamenlijk standpunt. Als er overeenstemming is over de aanvraag, wordt de aanvraag door de Werkgroep aan het Wijkoverleg voorgelegd. 
 3. Momenteel is er geld gereserveerd voor de huur van de parkeergarages Coop en Velperpoort. Verder zijn nog geen uitgaven gepland. 
 4. De werkgroep wil om de effectiviteit van de inzet van de gelden te maximeren in eerste instantie een aantal onderzoeken en plannen uitwerken. Er worden voorstellen ontwikkeld om op het wijkoverleg in november gelden aan te vragen voor de volgende thema’s: 
  1. Het ontwikkelen van een toetsingskader voor Groen bij projecten in de openbare ruimte
  2. Markonderzoek naar de vraag naar deelauto’s (gesloten systeem) in de wijk
  3. Onderzoek naar verkeerscirculatie met als doel wijkvreemd doorgangsverkeer te beperken
  4. Uitwerken van een groen-actieplan voor verdere vergroening van de wijk, passend binnen het te ontwikkelen toetsingskader. 
 1. Over de verdere uitwerking en de actiepunten uit de evaluatie van het parkeerplan vindt binnenkort overleg tussen de Werkgroep, TLO en de verantwoordelijk wethouder Roeland van der Zee plaats. 

 

Deel dit bericht!

Reacties

Monique Mulder
2 oktober 2019

Voor het proces vind ik het nog wel interessant om te weten uit hoeveel mensen de werkgroep verkeer bestaat en welk aandeel deze groep uitmaakt van het aantal stemgerechtigden in het wijkoverleg. Oftewel, hoeveel gewicht heeft de werkgroep zelf in de besluitvorming.
Ik hoor het graag!

Foort Adriaanse
2 oktober 2019

Tijdens de afgelopen bewoners overleg kwamen er toch heel andere zaken op tafel, ben benieuwd of daar een vervolg op komt.

Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.