Mijnspijkerkwartier.nl

Inloggen of inschrijven

Belangrijk nieuws vanuit gemeente over verkamering en woningsplitsing

De afgelopen weken is er veel gebeurd in de strijd tegen Verkamering. Onderdelen ervan zijn ook al op deze site genoemd, en in de Gelderlander beschreven, maar hier zetten we de belangrijkste zaken nog even op een rij:  

Voorbereidingsbesluit: per direct tijdelijke stop op verkamering in Spijkerkwartier
De gemeente Arnhem heeft per direct een tijdelijk verbod op verkamering ingesteld voor het Spijkerkwartier, via een zogeheten voorbereidingsbesluit. Dat betekent dat zolang dit verbod geldt, er geen woningen mogen worden omgezet voor kamerbewoning. Met dit verbod wil de gemeente voorkomen dat er nog snel woningen worden omgezet in kamers, voordat het nieuwe beleid voor woningsplitsing en verkamering gaat gelden. Dat beleid bereidt de gemeente nu voor, en daarbij gebruiken ze onder meer de input die bewoners uit het Spijkerkwartier leveren, op basis van het Plan van Aanpak.
Wat dit voorbereidingsbesluit precies betekent, is ons nog niet bekend: dat willen we de komende tijd graag van de gemeente horen.

Lees hier het bericht van de gemeente Arnhem

Lees hier het bericht van de Gelderlander

Lees hier het bericht van Omroep Gelderland

Lees hier ons eerdere artikel over het Plan van Aanpak 

Initiatiefvoorstel zes raadsfracties over verkamering en woningsplitsing
Zes partijen uit de gemeenteraad (D66, PvdA, CU, Arnhems Ouderen Partij, DENK Verenigd Arnhem en Arnhem Centraal) hebben een initiatiefvoorstel ingediend over verkamering en woningsplitsing. Ze vinden dat het nieuwe beleid te lang op zich laat wachten, en hebben daarom zelf een voorstel opgesteld. Belangrijke onderdelen uit hun voorstel: voor de hele stad moeten er regels komen om woningen te splitsen in kleinere wooneenheden (goede isolatie, afspraken over het oppervlakte, buitenruimte en berging verplicht), en bij een pand dat wordt opgedeeld in vijf kamers of meer moet er altijd iemand zijn aangewezen die toeziet op de hygiëne en de veiligheid, en die aanspreekpunt is voor de buurt.
Het initiatiefvoorstel wordt na de zomer in de gemeenteraad behandeld.

Lees hier het bericht van D66 over het initiatiefvoorstel

Lees hier het bericht van De Gelderlander over het initiatiefvoorstel (helaas achter betaalmuur, dus alleen voor betalende abonnees van De Gelderlander)

Lees hier het artikel van Omroep Gelderlander over het initiatiefvoorstel

Stand van zaken voorbereidingen voor het nieuwe beleid
Inmiddels heeft het college van burgemeester en wethouders een brief gestuurd aan de gemeenteraad met daarin de stand van zaken rondom de voorbereidingen voor het nieuwe beleid voor Verkamering en Woningsplitsing. Daarin geven ze onder meer aan aan welke criteria het nieuwe beleid moet voldoen:

Criterium 1: Splitsing en omzetting worden voor de gehele stad onder voorwaarden mogelijk
Criterium 2: Er wordt beter gestuurd op leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en volkshuisvestelijke aspecten.
Criterium 3: Het stelsel wordt duidelijker
Criterium 4: Regels worden gehandhaafd
Criterium 5: Huurders worden in positie gebracht
Criterium 6: Het splitsing-/omzettingsbeleid draagt zoveel als mogelijk bij aan schone en veilige wijken

Een van de manieren om dit te bereiken is een 'facetbestemmingsplan' dat woningsplitsing en verkamering regelt voor de hele stad. Splitsing en kamerverhuur zijn dan niet meer toegestaan, 'tenzij…' Eventuele nieuwe plannen voor woningsplitsing en verkamering worden dan getoetst op de volgende onderwerpen: 

1. De bouwkundige staat van de woning ('fysieke leefbaarheid') en dan met name op het gebied van oppervlakte en waar mogelijk geluid;
2. De leefbaarheid in de omgeving (overlast en druk op gebruik voorzieningen).
3. De volkshuisvestelijke implicaties (schaarste).

Veel herkenbare onderwerpen dus - nu is het zaak om te zorgen dat ze ook concreet in het beleid worden opgenomen. De werkgroep Verkamering blijft daarom de komende tijd volop in gesprek met de gemeente en met de politiek.

Help mee, doe mee, denk mee!
Mede dankzij de bewonersbijeenkomsten van afgelopen najaar, het gesprek met de burgemeester en de diverse gesprekken met de gemeenteraad neemt de gemeente nu serieuze stappen om de negatieve gevolgen van verkamering en woningsplitsing tegen te gaan. De komende maanden moeten we flink aan het werk om te zorgen dat het ook echt tot concrete resultaten komt. Daarbij kunnen we alle hulp en meedenk- en meewerkkracht gebruiken. Wil je meedoen? Mail ons dan opmoc.liamg@kohneppikneegreitrawkrekjipsof bel Karen op 06 - 18023574. 

En we willen graag ook in contact komen met kamerhuurders en met bonafide verhuurders, om van hen te horen hoe zij dit onderwerp zien en wat zij graag zouden willen. Dus mail of bel ons!


 


 

Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.