De EigenWijze Wijk

Een gezondheidsprofiel van de wijk

Door middel van een enquete wordt in drie fases het gezondheidsprofiel van het Spijkerkwartier in kaart gebracht. In december is het eerste deel gestart. De uitkomsten zullen per 1 februari 2015 bekend worden. Informatie daarover wordt vanzelfsprekend ook op de website geplaatst. Daarna zal een tweede fase ingaan, waarbij een meer inhoudelijke verdieping van gevonden thema's uitgewerkt en onderzocht wordt. In de derde fase ( laatste trimester van 2015) zal het profiel voor de gehele wijk worden opgeleverd.


Deel dit bericht!

Meer producten & diensten