Over Circulair Spijkerkwartier


Wat is Circulair Spijkerkwartier?

Het project 'Circulair Spijkerkwartier' is een samenwerking tussen De Blauwe WijkEconomie (een initiatief van bewoners van het Spijkerkwartier), de gemeente Arnhem en kringlooporganisatie 2Switch. 

We realiseren nieuwe samenwerkingsverbanden op het gebied van hergebruik, recycling, upcycling, reparatie en kringloop in de wijk. Bijvoorbeeld met verschillende kenisinstellingen, 2Switch of de gemeente. Dit gebeurt voor én door buurtbewoners. 

Afval is grondstof
Een belangrijk uitgangspunt van de circulaire economie is dat afval een grondstof is. We willen de levensduur verlengen van tweedehands producten en materialen in de wijk. Dit doen we door nudging. Door vele kleine duwtjes (projecten) maken we de buurtbewoners bewust dat afval een grondstof is.  We willen laten zien dat het mogelijk is om materiaalkringlopen te sluiten waarbinnen de waarde behouden blijft. Zo krijg je hergebruik van hoogwaardige producten en materialen én zijn er minder grondstoffen nodig.

Bestaande initiatieven
Zo zijn wijkbewoners met een initiatief gestart om afval te minderen. Circulair Spijkerkwartier moedigt aan om afval te verminderen en dat wat toch ontstaat te recyclen. Ook tijdens onze opschoonacties rapen we zover mogelijk gescheiden om recycling mogelijk te maken.

Mogelijke projecten
Andere oplossingen om spullen niet weg te gooien zijn repaircafés of een spullenbibliotheek. Maar ook de herinzet van zwerffietsen of een nieuw leven voor afgedankte meubels kunnen als deelprojecten uitgewerkt worden. Het eigenaarschap ligt hierbij nadrukkelijk bij de wijkbewoners.

Wormenhotel
Wist je dat bewoners bijna 490 kilo per jaar aan afval weggooien en dat ongeveer 150 kilo van dit afval organisch is ? Een wormenhotel is een oplossing die veel steden aan het opzetten zijn zoals Amsterdam. Hierin wordt GFT afval omgezet in waardevolle compost voor onze (wijk)tuintjes! Daarom zijn wij met bewoners een initiatief gestart om een wormenhotel in het Spijkerkwartier te bouwen. Op het moment zitten wij in de verkenningsfase.